PRILOG 1.: VOĐENJE FOKUSNE SKUPINE

http://register.un75.online

Ako odlučite voditi fokusnu skupinu, primijenite jasan i transparentan postupak odabira s jasno definiranim kriterijima koji se mogu opravdati. Kvaliteta savjetovanja uvelike će ovisiti o vjerodostojnoj zastupljenosti različitih skupina dionika.

Kriteriji za utvrđivanje sudionika mogli bi uključivati:

 • vjerodostojnost
 • sposobnost i lokalno poznavanje razvojnih problema
 • institucijski kapacitet
 • zastupanje inače marginalizirane zajednice ili skupine
 • članske organizacije usmjerene na gospodarska i socijalna pitanja
 • odgovornost prema zajednici ili skupini koja se zastupa
 • rodna i generacijska ravnoteža
 • lokacija u urbanim, ruralnim ili udaljenim područjima.

Popis dionika na nacionalnoj i podnacionalnoj razini može pomoći u definiranju i uravnoteženju sudjelovanja unutar skupina dionika i među njima, pojašnjavanju dinamike i odnosa koji mogu utjecati na savjetovanja te osiguravanju da nitko tko bi trebao biti uključen ne bude izostavljen.

Podaci za izradu popisa mogu se raščlaniti, među ostalim, po spolu, etničkoj pripadnosti, mjestu boravka (ruralna sredina, sirotinjska naselja, urbana sredina) i sektorima gospodarske djelatnosti kako bi odražavali položaj i životne uvjete različitih velikih skupina.

Posebnu bi pozornost trebalo posvetiti onima koji obično ne bi sudjelovali, kao što su adolescenti, radnici migranti, beskućnici, seksualni radnici itd. Nekim sudionicima mogu nedostajati vještine ili vrijeme (na primjer zbog tereta gubitka dnevne plaće) te im se stoga treba dodatno prilagoditi. Nekima može biti potrebno zasebno vrijeme kako bi, možda i uz pomoć moderatora, pripremili svoje doprinose prije nego što ih podijele sa širim krugom ljudi u okviru savjetovanja. Treba imati na umu i osobne sigurnosne rizike za određene marginalizirane skupine.

PRIPREMA ZA FOKUSNU SKUPINU

Pitanja u nastavku mogu biti korisna za pripremu plana savjetovanja, među ostalim radi poštovanja načela uključivanja, jednakosti i odgovornosti.

 • Hoće li ikakva ograničenja kočiti sudjelovanje određenih skupina?
 • Postoje li razlike u postupcima donošenja odluka među različitim dionicima, primjerice u pogledu zastupanja, delegiranja ovlasti i/ili pravila većine?
 • Kako se komunikacijski alati ili kanali mogu prilagoditi vrijednostima, normama i jezicima dionika?
 • Koji se kulturno prikladni mehanizmi savjetovanja mogu uspostaviti?
 • Možemo li se osloniti na postojeće institucije za vođenje dijaloga ili forume koji dobro funkcioniraju, npr. nacionalne mehanizme ili mehanizme civilnog društva?
 • Kako dovoljno unaprijed proširiti informacije o savjetovanjima kako bi sudionici imali dovoljno vremena za pripremu?
 • Kako se dionici koji su uložili vrijeme i trud u savjetovanje mogu informirati o rezultatima? (Napomena: Tim UN75 razvija globalnu platformu za ilustraciju glavnih rezultata rasprava.)
 • Kojim se mehanizmima za povratne informacije može osigurati da dionici imaju priliku iznijeti prijedloge ili izraziti zabrinutost?

KORACI ZA VOĐENJE FOKUSNE SKUPINE

Svi dijalozi trebali bi se temeljiti na jasnom konceptu i okviru. U nekim će ih slučajevima možda trebati prilagoditi (jezik, format) različitoj publici. Svi sudionici moraju imati pristup tim informacijama prije sudjelovanja. U nekim slučajevima moderator može uspostaviti plan rada za komunikaciju sa sudionicima prije savjetovanja.

Kada se donese odluka o vremenu savjetovanja, moderatori bi trebali:

 • ispuniti obrazac za prijavu UN75, na temelju kojega će dobiti identifikacijski broj koji se koristi za praćenje različitih dijaloga
 • obavijestiti sudionike o programu savjetovanja i drugim popratnim materijalima
 • za skupine koje se fizički okupljaju pozvati otprilike 12 osoba iz iste skupine (npr. mladi); od njih će se obično 8 do 10 pridružiti skupini
 • dokumentirati demografske ili socioekonomske podatke o sudionicima, ali ih dijeliti samo uz njihovo dopuštenje
 • prikupiti fotografije, zvučne zapise i videozapise za uvrštavanje u obrazac za povratne informacije za moderatore i za komunikacijske svrhe, uz pismeno dopuštenje sudionika.
Close Menu