BILAG 1: SÅDAN ARBEJDER DU MED EN FOKUSGRUPPE

http://register.un75.online

Hvis du vælger at oprette en fokusgruppe, skal du have en klar og gennemsigtig udvælgelsesproces med veldefinerede og velbegrundede kriterier. Dialogens kvalitet vil i høj grad afhænge af, at forskellige interessentgrupper repræsenteres på en troværdig måde.

Kriterierne for at udvælge deltagere kan bl.a. være:

 • at de er troværdige
 • at de besidder kompetence og lokal viden om udviklingsspørgsmål
 • at de har tilstrækkelig institutionel kapacitet
 • at de repræsenterer et lokalsamfund eller en gruppe, der ellers ville blive marginaliseret
 • at de kommer fra medlemsbaserede organisationer med fokus på økonomiske og sociale spørgsmål
 • at de skal stå til ansvar over for det lokalsamfund eller den gruppe, de repræsenterer
 • at de som gruppe er i kønsmæssig og aldersmæssig balance
 • at de kommer fra byområder, landdistrikter eller fjerntliggende områder.

En kortlægning af interessentgrupperne på nationalt og subnationalt niveau kan bidrage til at definere og afbalancere deltagelsen i og på tværs af interessentgrupper, klarlægge dynamikker og relationer, der kan påvirke dialogen, og sikre, at ingen, som bør være med, bliver udelukket.

Dataene til kortlægningen kan bl.a. opdeles efter køn, etnisk oprindelse, bopæl (landdistrikter, slumkvarterer eller byområder) og økonomiske sektorer for at afspejle forskellige større gruppers situation og levevilkår.

Du bør lægge særlig vægt på at inddrage personer, der normalt ikke ville deltage – unge, migrantarbejdere, hjemløse, sexarbejdere osv. Nogle deltagere mangler måske kvalifikationer eller kan have problemer med at afsætte tid til at deltage (f.eks. fordi de i givet fald vil miste en dagløn), og det kan være nødvendigt at kompensere for dette. Løsningen kan for nogle være at bruge ekstra tid, evt. med hjælp udefra, til at forberede deres debatbidrag i deres eget miljø, inden de skal tale om det med andre i forbindelse med den bredere dialog. Endelig skal du være opmærksom på, at visse marginaliserede grupper løber en personlig sikkerhedsrisiko.

SÅDAN FORBEREDER DU ARBEJDET MED FOKUSGRUPPEN

Følgende spørgsmål kan være nyttige at stille sig selv ved udarbejdelsen af en dialogplan, bl.a. for at fastholde principperne om inklusion, retfærdighed og ansvarlighed.

 • Er der nogen begrænsninger, som blokerer for visse gruppers deltagelse?
 • Er der forskelle mellem forskellige interessenters beslutningsprocesser, f.eks. med hensyn til repræsentation, uddelegering af beføjelser og/eller flertalsregler?
 • Hvordan kan kommunikationsværktøjer og -kanaler tilpasses interessentgruppernes værdier, normer og sprog?
 • Hvilke dialogmetoder kan anvendes, som er tilpasset den aktuelle kulturelle sammenhæng?
 • Kan vi trække på eksisterende dialoginstitutioner eller -forummer, der fungerer godt, f.eks. nationale institutioner eller civilsamfundsorganisationer?
 • Hvordan formidler vi information om dialoger i god tid i forvejen, så deltagerne har tilstrækkelig tid til at forberede sig?
 • Hvordan kan vi informere interessenter, der har brugt tid og energi på dialoger, om resultaterne? (Bemærk: FN75-teamet er ved at udvikle en global platform, der skal vise de vigtigste resultater af debatterne.)
 • Hvilke feedbackmekanismer skal sikre, at interessenterne får mulighed for at komme med forslag eller lufte bekymringer?

SÅDAN OPRETTER DU EN FOKUSGRUPPE

Alle dialoger bør baseres på en gennemtænkt idé og et klart mandat. I nogle tilfælde skal disse tilpasses (mht. sprog og format) forskellige målgrupper. Alle deltagere skal have adgang til disse oplysninger, inden de deltager. Det kan være en god idé, at koordinatoren udarbejder en arbejdsplan for kommunikationen med deltagerne forud for dialogen.

Så snart det besluttet, hvornår dialogen skal holdes, skal facilitatorerne:

 • udfylde FN75-registreringsformularen, som har et identifikationsnummer, der kan bruges til at følge de forskellige dialoger.
 • oplyse deltagerne om dagsordenen for dialogen og give dem andet baggrundsmateriale.
 • indbyd omkring 12 personer fra samme gruppe (f.eks. unge), hvis der er tale om dialoger på stedet. Dette vil normalt resultere i, at 8 til 10 personer deltager i gruppen.
 • registrere demografiske eller socioøkonomiske data om deltagere, men kun videregive disse informationer med deltagernes tilladelse.
 • indsamle fotos, lydklip og videoer, som kan bruges i feedbackformularen fra moderatoren og til kommunikation efter skriftligt samtykke fra deltagerne.
Close Menu