1. MELLÉKLET: FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉSEK LEBONYOLÍTÁSA

http://register.un75.online

A fókuszcsoportos kutatáshoz egyértelmű és átlátható toborzási módszerre, valamint jól meghatározott és igazolt kritériumokra van szükség. A konzultáció(k) minősége nagymértékben függ attól, hogy a fókuszcsoport mennyire hitelesen képviseli a különböző érdekcsoportokat.

A résztvevők toborzásának kritériumai többek között:

 • Hitelesség
 • Fejlesztési ügyekkel kapcsolatos kompetencia és helyi ismeretek
 • Intézményi kapacitás
 • Egy rendszerint marginalizált közösség vagy csoport képviselete
 • Társadalmi és gazdasági problémákra összpontosító, tagság alapú szervezetek
 • Elszámoltathatóság a képviselt közösség vagy csoport felé
 • Egyensúly a két nem és a különböző generációk képviselői között
 • Helyszín (város, falu, távoli térségek)

Fontos, hogy országos és nemzetközi szinten is feltérképezzük az érdekelteket és meghatározzuk, kikről is van szó. A részvételnek kiegyensúlyozottnak kell lennie az érdekcsoportokon belül és azok között is, a konzultációkat esetlegesen befolyásoló kapcsolatoknak és dinamikáknak napvilágra kell kerülniük. A fókuszcsoportoknak minden érintettet képviselniük kell.

A toborzás alapjául szolgáló adatok nem, etnikai hovatartozás, lakóhely (város, falu, szegényes városnegyedek), gazdasági ágazat stb. szerint bonthatók, hogy a panel összetétele tükrözze az egyes főbb csoportok helyzetét és életkörülményeit.

Kiemelt figyelmet kell szentelni azoknak a szereplőknek, akik rendszerint nem hallatják a hangjukat (kamaszok, migráns munkavállalók, hajléktalanok, szexmunkások stb.). Előfordulhat, hogy egyes résztvevők hiányos készségei vagy időbeli korlátai (pl. egynapi jövedelemkiesésből fakadó problémák) miatt kiigazításra van szükség. Másoknak több időre, akár egy facilitátor (ülésvezető) külön segítségére is szükségük lehet ahhoz, hogy saját struktúráikban kifejtsék véleményeiket, mielőtt azokat a szélesebb körű konzultáció során másokkal megosztják. Figyelembe kell venni, hogy bizonyos marginalizált csoportok tagjai személyes biztonságukat is veszélyeztethetik véleményük kifejtésével.

FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉS ELŐKÉSZÍTÉSE

Az alábbi szempontok mérleglése hasznos lehet a konzultációs terv megfelelő elkészítéséhez, figyelembe véve pl. a befogadás, az egyenlőség és az elszámoltathatóság elvét.

 • Gátolja-e bármi az egyes csoportok részvételét?
 • Vannak-e különbségek aközött, hogy az egyes érintettek csoportja hogyan hoz döntéseket, tekintettel pl. a képviseletre, a felhatalmazásra és/vagy a többségi szabályra?
 • Hogyan lehet a kommunikációs eszközöket vagy csatornákat az érintettek értékeihez, normáihoz és nyelvéhez igazítani?
 • Milyenek a kulturálisan helyénvaló konzultációs mechanizmusok, és hogyan lehet ilyeneket kialakítani?
 • Támaszkodhatunk-e olyan, már meglévő intézményekre vagy fórumokra, amelyek jól működő konzultációkat bonyolítanak le (pl. országos vagy civil társadalmi mechanizmusok)?
 • Hogyan tájékoztassuk időben a résztvevőket a konzultációkról, hogy elegendő idejük legyen felkészülni?
 • Az érintettek időt és energiát fektettek a konzultációkban való részvételre. Hogyan tájékoztassuk őket az eredményekről? (Megjegyzés: az ENSZ75 csapata jelenleg fejleszti ki azt a globális platformot, amelyen az eszmecserék legfontosabb eredményeit fogja közzétenni.)
 • Milyen visszajelzési mechanizmusok garantálnák, hogy az érintettek megfogalmazhassák javaslataikat vagy aggodalmaikat?

A FÓKUSZCSOPORTOS BESZÉLGETÉS LÉPÉSEI

A párbeszédeknek egyértelmű koncepción és megbízatáson kell alapulniuk, amelyeket bizonyos esetekben az adott célközönség sajátosságaihoz kell igazítani (nyelv, összetétel tekintetében). A koncepciót és a megbízatást részletező dokumentumokhoz a résztvevőknek még a beszélgetés előtt hozzá kell férniük. Az ülésvezető bizonyos esetekben tervet készíthet a munkafolyamatról, és a tervet a konzultáció előtt megoszthatja a résztvevőkkel.

A konzultáció időpontjának rögzítése után az ülésvezető feladata, hogy:

 • kitöltse az ENSZ75 regisztrációs űrlapot (a kapott azonosító számmal nyomon követhetők az egyes párbeszédek),
 • átadja a résztvevőknek a konzultáció napirendjét és egyéb háttéranyagait,
 • kb. 12, bizonyos szempontból (pl. életkor) hasonló személyt hívjon meg (a tapasztalatok azt mutatják, hogy ilyenkor kb. 8–10 ember jelenik meg),
 • dokumentálja a résztvevők demográfiai vagy társadalmi-gazdasági adatait (melyeket azonban csak az érintettek hozzájárulásával oszthat meg),
 • fényképeket, audio- és videofelvételeket készítsen, és azokat csatolja a beszélgetésről készült jelentéshez és más, kommunikációs célokra használja fel (az érintettek hozzájárulásával).
Close Menu