1. PIELIKUMS: DISKUSIJAS GRUPAS ORGANIZĒŠANA

http://register.un75.online

Ja nolemjat organizēt diskusiju grupu, izmantojiet skaidru un caurskatāmu atlases procesu ar precīzi definētiem un pamatotiem kritērijiem. Diskusijas kvalitāte lielā mērā būs atkarīga no dažādu ieinteresēto personu grupu ticamas pārstāvības.

Dalībnieku noteikšanas kritēriji var ietvert šādus:

 • uzticamība;
 • kompetence un vietējās zināšanas attīstības jautājumos;
 • institucionālā kapacitāte;
 • marginalizētas kopienas vai grupas pārstāvība;
 • dalībnieku organizācijas, kas nodarbojas ar ekonomiskiem un sociāliem jautājumiem;
 • pārskatatbildība pret pārstāvēto kopienu vai grupu;
 • līdzsvars attiecībā uz dzimumiem un paaudzēm;
 • atrašanās vieta pilsētu, lauku vai attālos rajonos.

Ieinteresēto personu apzināšana un kartēšana nacionālā un vietējā līmenī var palīdzēt noteikt un līdzsvarot dalību ieinteresēto personu grupās un starp tām, kā arī noskaidrot dinamiku un attiecības, kas var ietekmēt diskusiju, un garantēt visu to personu dalību, kuras būtu jāiesaista.

Kartēšanas datus var iedalīt pēc dzimuma, etniskās piederības, dzīvesvietas (lauku, graustu vai pilsētu rajons) un saimnieciskās darbības nozarēm, lai atspoguļotu dažādu lielāko grupu situāciju un dzīves apstākļus.

Īpaša uzmanība būtu jāpievērš tādām grupām, kā pusaudži, migrējoši darba ņēmēji, bezpajumtnieki, seksuālo pakalpojumu sniedzēji, kuri noteikti nepiedalītos. Fleksibilitāte ir nepieciešama attiecībā uz dalībniekiem ar nepilnīgi attīstītām prasmēm vai laika ierobežojumiem (piemēram, apgrūtinošs dienas atalgojumu zaudējums). Dažiem no viņiem var būt vajadzīgs papildu laiks, iespējams ar procesa koordinatoru, lai sagatavotu savus komentārus savu struktūru ietvaros, pirms tie tiek darīti zināmi plašākai auditorijai. Padomājiet par atsevišķu marginalizēto grupu personisko drošību.

SAGATAVOŠANĀS GRUPAS DISKUSIJAI

Turpmākie punkti var būt noderīgi konsultāciju plāna sagatavošanā. Tie ir jo īpaši noderīgi iekļaušanas, taisnīguma un pārskatatbildības principu ievērošanai.

 • Vai ir kādi apstākļi, kas kavē konkrētu grupu dalību?
 • Vai dažādu ieinteresēto personu lēmumu pieņemšanas procesi ir atšķirīgi, piemēram, attiecībā uz pārstāvību, pilnvaru deleģēšanu un/vai vairākuma principu?
 • Kā komunikācijas rīki vai kanāli var tikt pielāgoti ieinteresēto personu vērtībām, normām un valodām?
 • Kādus kultūras ziņā piemērotus konsultāciju mehānismus var izveidot?
 • Vai mēs varam izmantot esošās dialoga institūcijas vai forumus, kas darbojas labi, piemēram, nacionālos mehānismus vai pilsoniskās sabiedrības mehānismus?
 • Kā varam informāciju par konsultācijām laicīgi darīt zināmu un izplatīt tā, lai dalībniekiem būtu pietiekami daudz laika sagatavoties?
 • Kā par rezultātiem varam informēt ieinteresētās personas, kuras konsultācijās ir ieguldījušas laiku un pūles? (Piezīme: diskusijas centrālie rezultāti tiks publicēti globālā platformā.)
 • Ar kādiem atgriezeniskās informācijas mehānismiem tiek garantēts, ka ieinteresētās personas var izteikt ierosinājumus vai bažas?

SOĻI ATTIECĪBĀ UZ GRUPAS DISKUSIJAS AIZVADĪŠANU

Visu diskusiju pamatā ir jābūt skaidrai koncepcijai un mandātam. Dažos gadījumos tie, iespējams, (valodas, formāta ziņā) ir jāpielāgo atbilstoši dažādām auditorijām. Visiem dalībniekiem ir jābūt iespējai piekļūt šai informācijai, pirms viņi piedalās diskusijā. Dažos gadījumos koordinators var sagatavot darba procesa plānu saziņai ar dalībniekiem pirms diskusijas.

Tiklīdz ir pieņemts diskusijas aizvadīšanas laiks, koordinatoriem:

 • jāaizpilda reģistrācijas veidlapa ANO75 kampaņas tīmekļvietnē, kurā būs norādīts identifikācijas numurs, ko izmantos dažādās turpmākās diskusijās;
 • jāinformē dalībnieki par diskusijas programmu un citiem attiecīgiem materiāliem;
 • jāuzaicina aptuveni 12 cilvēku no vienas tās pašas grupas (piemēram, jaunieši), kad runa ir par diskusijām ar dalībnieku klātbūtni. Tas vairumā gadījumu garantē, ka pasākumā piedalās 8 līdz 10 dalībnieki;
 • jādokumentē demogrāfiskie vai sociālekonomiskie dati par dalībniekiem, bet tie kopīgojami tikai ar dalībnieku atļauju;
 • jāsakopo fotoattēli, audio un video ieraksti, kas komunikācijas mērķiem un ar dalībnieku rakstisku piekrišanu var tikt iekļauti moderatora atsauksmju jeb atgriezeniskās informācijas veidlapā.
Close Menu