1 PRIEDAS. KONSULTACIJŲ GRUPĖS SUBŪRIMAS

http://register.un75.online

Jei nuspręstumėte suburti konsultacijų grupę, taikykite aiškią ir skaidrią atranką, grindžiamą gerai apibrėžtais ir pateisinamais kriterijais. Konsultacijų kokybė labai priklausys nuo patikimo įvairių suinteresuotųjų subjektų grupių atstovavimo.

Dalyvių atrankos kriterijai, be kita ko, galėtų būti:

 • patikimumas,
 • kompetencija ir vietoje sukauptos žinios vystymosi klausimais,
 • instituciniai gebėjimai,
 • atstovavimas marginalizuotai bendruomenei arba grupei,
 • naryste grindžiamos organizacijos, dėmesį telkiančios į ekonominius ir socialinius klausimus,
 • atskaitomybė atstovaujamai bendruomenei arba grupei,
 • lyčių ir kartų pusiausvyra,
 • buvimas miesto, kaimo arba atokiose vietovėse.

Suinteresuotųjų subjektų nustatymas nacionaliniu ir subnacionaliniu lygmenimis gali padėti apibrėžti dalyvavimą vienoje ir įvairiose suinteresuotųjų subjektų grupėse ir užtikrinti dalyvavimo pusiausvyrą, paaiškinti dinamiką ir ryšius, kurie gali turėti įtakos konsultacijoms, ir užtikrinti, kad nebūtų užmirštas nė vienas asmuo, kuris turėtų būti įtrauktas.

Nustatant suinteresuotuosius subjektus naudojami duomenys gali, pavyzdžiui, būti suskirstyti pagal lytį, etninę kilmę, gyvenamąją vietą (kaimo vietovės, lūšnynai arba miestai) ir ekonominės veiklos sektorius, kad būtų atsižvelgta į skirtingų pagrindinių grupių padėtį ir gyvenimo sąlygas.

Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas asmenims, kurie paprastai nedalyvautų, pavyzdžiui, paaugliams, darbuotojams migrantams, benamiams, asmenims, kurie teikia sekso paslaugas, ir kt. Derėtų atsižvelgti į tai, kad kai kuriems dalyviams gali trūkti įgūdžių arba juos gali riboti laikas (pavyzdžiui, jie gali prarasti dienos darbo užmokestį). Kai kuriems dalyviams gali reikėti daugiau laiko arba pagalbos, kad parengtų savo indėlį savo struktūrose prieš juo dalydamiesi platesniu mastu. Kai kurių marginalizuotų grupių atveju būtina atsižvelgti į riziką asmens saugumui.

PASIRENGIMAS KONSULTACIJŲ GRUPEI

Toliau pateikti klausimai gali būti naudingi rengiant konsultacijų planą, taip pat siekiant laikytis įtraukties, teisingumo ir atskaitomybės principų.

 • Ar kokie nors apribojimai užkirs kelią tam tikrų grupių dalyvavimui?
 • Ar yra įvairių suinteresuotųjų subjektų sprendimų priėmimo procesų skirtumų, pavyzdžiui, susijusių su atstovavimu, įgaliojimų delegavimu ir (arba) daugumos taisykle?
 • Kaip galima komunikacijos priemones arba būdus pritaikyti prie suinteresuotųjų subjektų vertybių, normų ir kalbų?
 • Kokius kultūriniu požiūriu tinkamus konsultacijų mechanizmus galima sukurti?
 • Ar galime pasinaudoti esamomis tinkamai veikiančiomis dialogo institucijomis arba forumais, pvz., nacionaliniais arba pilietinės visuomenės mechanizmais?
 • Kaip gerokai iš anksto paskleisti informaciją apie konsultacijas, kad dalyviai turėtų pakankamai laiko pasirengti?
 • Kaip suinteresuotuosius subjektus, kurie skyrė laiko ir pastangų konsultacijoms, galima informuoti apie rezultatus? (Pastaba. „JT75“ komanda kuria pasaulinę platformą, skirtą svarbiausiems diskusijų rezultatams iliustruoti.)
 • Kokiais atsiliepimų teikimo mechanizmais bus užtikrinta, kad suinteresuotieji subjektai turėtų galimybę pateikti pasiūlymų arba pareikšti susirūpinimą?

KONSULTACIJŲ GRUPĖS DARBO ETAPAI

Visi dialogai turėtų būti grindžiami aiškia koncepcija ir įgaliojimais. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į skirtingą auditoriją, juos gali reikėti pritaikyti (kalbą, formatą). Visi dalyviai turi galėti susipažinti su šia informacija prieš dalyvaudami. Kai kuriais atvejais moderatorius gali parengti komunikacijos su dalyviais prieš konsultacijas eigos planą.

Apsisprendus dėl konsultacijų laiko, moderatorius turėtų:

 • užpildyti „JT75“ registracijos formą; tai padarius bus suteiktas identifikavimo numeris, naudojamas įvairiems dialogams atsekti;
 • informuoti dalyvius apie konsultacijų darbotvarkę ir kitą pagalbinę medžiagą;
 • grupių, į kurias dalyviai atvyksta asmeniškai, atveju pakviesti apie 12 tos pačios kategorijos asmenų (pvz., jaunuolių). Paprastai grupėje dalyvaus 8–10 asmenų;
 • dokumentuoti dalyvių demografinius arba socialinius ir ekonominius duomenis, bet jais dalytis tik gavęs dalyvių leidimą;
 • rinkti nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus, kad, gavęs raštišką dalyvių sutikimą, juos įtrauktų į moderatoriaus atsiliepimų formą ir panaudotų komunikacijos tikslais.

 

Close Menu