ANEXA 1: ORGANIZAREA UNUI GRUP DE REFLECȚIE

http://register.un75.online

Dacă decideți să organizați un grup de reflecție, utilizați un proces de selecție clar și transparent, cu criterii bine definite și justificabile. Calitatea consultării/consultărilor va depinde în mare măsură de reprezentarea credibilă a diverselor grupuri de părți interesate.

Printre criteriile de identificare a participanților se pot număra:

 • Credibilitatea
 • Competența și cunoașterea realităților locale în materie de dezvoltare
 • Capacitatea instituțională
 • Reprezentarea unei comunități sau a unui grup de obicei marginalizat
 • Organizații cu aderenți axate pe chestiuni economice și sociale
 • Asumarea responsabilității în cadrul unei comunități sau unui grup reprezentat
 • Echilibrul între sexe și generații
 • Situarea în zonele urbane, rurale sau îndepărtate

Cartografierea părților interesate la nivel național și subnațional poate contribui la definirea și echilibrarea participării în cadrul grupurilor și între acestea, la clarificarea dinamicii și a raporturilor care pot influența consultările și poate garanta că nimeni din cei care trebuie să participe nu este uitat.

Datele pentru cartografiere pot fi defalcate, printre altele, pe genuri, origine etnică, domiciliu (zone rurale, urbane, cartiere mărginașe) și sectoare de activitate economică, astfel încât să reflecte situația și condițiile de viață ale diferitelor grupuri majore.

Trebuie acordată o atenție deosebită actorilor care nu ar participa în mod normal, cum ar fi adolescenții, lucrătorii migranți, persoanele fără adăpost, prostituatele etc. Unii participanți pot avea lacune în materie de competențe sau se pot confrunta cu constrângeri în materie de timp disponibil (cum ar fi pierderea unei zile de salariu). Pentru aceste situații trebuie găsite soluții. Unii ar putea avea nevoie de discuții separate, poate cu un facilitator al procesului, pentru a-și structura propriile contribuții înainte de a le împărtăși în cadrul consultării mai ample. Trebuie avute în vedere riscurile de securitate personală pentru anumite grupuri marginalizate.

PREGĂTIREA PENTRU UN GRUP DE REFLECȚIE

Următoarele puncte pot fi utile pentru elaborarea unui plan de consultare, inclusiv pentru a respecta principiile incluziunii, al echității și responsabilității.

 • Există constrângeri care vor bloca participarea anumitor grupuri?
 • Există diferențe între diferitele procese decizionale, de exemplu în ceea ce privește reprezentarea, delegarea de competențe și/sau regula majorității?
 • Cum pot fi adaptate instrumentele sau canalele de comunicare la valorile, normele și limbile părților interesate?
 • Care sunt cele mai potrivite mecanisme de consultare din punct de vedere cultural?
 • Ne putem servi de instituțiile sau forumurile de dialog existente care funcționează bine, de exemplu de mecanismele naționale sau ale societății civile?
 • Cum vom difuza în prealabil informațiile cu privire la consultări, astfel încât participanții să dispună de suficient timp pentru a se pregăti?
 • Cum pot fi comunicate rezultatele părților interesate care au investit timp și efort în consultări? (Notă: Echipa ONU75 lucrează la elaborarea unei platforme globale care va ilustra principalele rezultate ale discuțiilor).
 • Ce mecanisme de feedback vor garanta că părțile interesate au posibilitatea de a formula sugestii sau preocupări?

ETAPELE DE URMAT PENTRU ORGANIZAREA UNUI GRUP DE REFLECȚIE

Toate dialogurile ar trebui să se bazeze pe concepte clare și pe termeni de referință. În unele cazuri, acestea trebuie adaptate (limba, formatul) în funcție de diferitele categorii de public. Toți participanții trebuie să aibă acces la aceste informații înainte de a participa. În anumite situații, facilitatorul poate stabili un plan de lucru pentru comunicarea prealabilă consultării cu participanții. 

După ce a fost decis un termen pentru consultare, facilitatorii ar trebui:

 • Să completeze formularul de înregistrare ONU75, care va genera un număr de identificare utilizat pentru urmărirea diferitelor dialoguri.
 • Să îi informeze pe participanți cu privire la obiectivele consultării și la alte materiale de bază
 • Pentru grupurile care se reunesc fizic, invitați aproximativ 12 persoane din aceeași categorie (de ex. tineri). De obicei dintre aceștia între 8 și 10 vor ajunge să participe la lucrările grupului.
 • Solicitați date demografice sau socio-economice cu privire la participanți, dar nu le difuzați decât cu acordul acestora.
 • Colectați fotografii, materiale audio și video pentru a le integra în formularul de feedback al moderatorului și în scopuri de comunicare, cu acordul scris al participanților.
Close Menu