ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ ДИСКУСИИТЕ В РАМКИТЕ НА ООН75 — ЕТО КАК!

ТОВА Е НАШИЯТ СВЯТ. И НАШЕТО БЪДЕЩЕ. ЗАТОВА Е ВРЕМЕ ВСИЧКИ И НАВСЯКЪДЕ ДА ОБСЪДЯТ КАКВО ИСКАМЕ ДА БЪДЕ НАШЕТО БЪДЕЩЕ.

За да отбележи своята 75-та годишнина през 2020 г., Организацията на обединените нации ще проведе глобална дискусия с хората — кампанията „ООН75“. Нейното начало ще постави генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, като кампанията обещава да бъде най-мащабната и най-задълбочена дискусия в световен мащаб досега относно изграждането на бъдещето, което желаем.

В свят, който се променя драстично и е изправен пред сложни предизвикателства — от кризата с климата до миграцията на населението и неизвестния курс на технологиите, повече от всякога се нуждаем от колективни действия. Чрез кампанията „ООН75“ Организацията на обединените нации ще насърчи хората да обединят усилия, за да определят как засиленото международно сътрудничество може да спомогне за изграждането на един по-добър свят до 2045 г. — 100-ата годишнина на ООН.

В този решаващ момент в историята ООН75 поставя три важни въпроса:

1.

КАКВО БЪДЕЩЕ ЖЕЛАЕМ ДА ИЗГРАДИМ?

2.

НА ПРАВИЛНИЯ ПЪТ ЛИ СМЕ?

3.

КАКВИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЙСТВИЯ СА НЕОБХОДИМИ?

Всеки може да се присъедини към дискусията. Онлайн или офлайн, под формата на формален или неформален диалог — целта е възможно най-голям брой хора да вземат участие в кампанията „ООН75“, в идеалния случай във всички 193 държави — членки на ООН. Заедно те ще споделят своите надежди и страхове, ще оценят настоящите и бъдещите рискове и възможности и ще предложат решения за глобалното сътрудничество.

Паралелното глобално проучване на общественото мнение и анализът на медиите ще осигурят статистически представителни данни. Консолидираните мнения и идеи ще бъдат широко разпространени и представени на световните лидери.

За ООН годината на 75-ата ѝ годишнина ще бъде година на слушане и учене. Организациите на ООН, националните екипи и основните заинтересовани страни ще играят ключова роля, като предприемат три действия:

СВЪРЗВАТ ХОРАТА

ОБЕДИНЯВАТ РАЗЛИЧНИ ГРУПИ, ОСОБЕНО ГРУПИ ОТ ХОРА, ЧИЙТО ГЛАС НЕ СЕ ЧУВА ЧЕСТО, С ЦЕЛ ФОРМИРАНЕ НА НОВ ГЛОБАЛЕН ДИАЛОГ.

ПОВИШАВАТ ГЛАСНОСТТА

ПРЕДЛАГАТ КАНАЛИ, ЧРЕЗ КОИТО ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ИЗКАЗВАТ И ДА БЪДАТ ЧУТИ!

ВДЪХНОВЯВАТ ДЕЙСТВИЯ

ПРЕДОСТАВЯТ ОТЗИВИ, СПОДЕЛЯТ РЕШЕНИЯ И ГИ ОТСТОЯВАТ.

НАБОРЪТ ОТ ИНСТРУМЕНТИ ПОКАЗВА КАК ДА ЗАПОЧНЕТЕ ДИСКУСИЯ.

„Заедно можем да научим от народите по света как да се справяме по-добре с глобалните предизвикателства на нашето време.“

Генералният секретар Антониу Гутериш

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА: ГРАФИК ЗА ООН75

24 октомври 2019 г.

Представяне на ООН75

2 януари 2020 г.

Официално стартиране

26 юни 2020 г.

Ден на Устава на ООН

21 септември 2020 г.

Общо събрание на ООН за 2020 г.

24 октомври 2020 г.

Ден на ООН

31 декември 2020 г.

Официално закриване

СТЪПКА 1

СВЪРЗВАНЕ НА ХОРАТА

ОБЕДИНЯВАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ГРУПИ, ОСОБЕНО ГРУПИ ОТ ХОРА, ЧИЙТО ГЛАС НЕ СЕ ЧУВА ЧЕСТО, С ЦЕЛ ФОРМИРАНЕ НА НОВ ГЛОБАЛЕН ДИАЛОГ.

От края на 2019 г. всички местни служби на ООН могат да започнат да се подготвят за ООН75. Няма време за губене. Възможно най-много хора трябва да участват в очертаването на нашите надежди и идеи за бъдещето.

КОЙ ГОВОРИ?

Всеки може да участва в ООН75. Някои общи категории участници включват:

ПРАВИТЕЛСТВА (НАЦИОНАЛНИ, МЕСТНИ, РЕГИОНАЛНИ)
ЛИЦА, ВЗЕМАЩИ ПОЛИТИЧЕСКИ РЕШЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДЕПУТАТИ
МЛАДЕЖИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО В УЧИЛИЩА, УНИВЕРСИТЕТИ И МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ МЛАДЕЖКИ ДВИЖЕНИЯ
ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО КООПЕРАТИВИ, СИНДИКАТИ, НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ГРУПИ И НАРОДНИ ДВИЖЕНИЯ
ГОЛЕМИ И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ ЧАСТНИЯ СЕКТОР
ФОНДАЦИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНИТЕ СРЕДИ И МОЗЪЧНИ ТРЪСТОВЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ СЪЩЕСТВУВАЩИ ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ МРЕЖИ
МЕДИИ: ЦИФРОВИ, ТРАДИЦИОННИ И СОЦИАЛНИ
СИСТЕМАТА НА ООН (СЛУЖБИ И ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА)
РЕГИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА
ДРУГИ ВАЖНИ УЧАСТНИЦИ

Те могат да включват хора, които критикуват ООН, както и други групи, които невинаги могат да бъдат чути, като например хора с увреждания, мигранти, бежанци, вътрешно разселени лица и защитници на правата на човека. Приносът на религиозни лидери и, когато е уместно, на традиционни органи също е важен.

КАКВА Е НАШАТА ИСТОРИЯ?

В началото дайте кратко и вдъхновяващо обяснение за това:

 • Защо говорим?
 • Защо участието е от значение?
 • Какво ще бъде въздействието?
 • Какви действия могат да предприемат участниците?

За повече информация, моля, вижте нашите често задавани въпроси.

СЪВЕТИ ЗА УСПЕШНО ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИКУСИИТЕ

 • Определете най-ефективните канали, чрез които да достигнете до участниците.
 • Споделяйте свободно информацията.
 • Премахнете/контролирайте пречките пред участието.
 • Ако е необходимо, предприемете мерки за гарантиране на поверителността.
 • Улеснете процеса и облекчете „умората от консултациите“, като организирате дискусии по време на съществуващи прояви или форуми — нека процесът да е забавен и социален!
 • Обмислете възможността да организирате дискусии съвместно с ключови национални партньори.
 • Редовно извличайте поуки и ги прилагайте на практика.

СТЪПКА 2

ПОВИШАВАНЕ НА ГЛАСНОСТТА

ПРЕДЛАГАНЕ НА КАНАЛИ, ЧРЕЗ КОИТО ХОРАТА МОГАТ ДА СЕ ИЗКАЗВАТ И ДА БЪДАТ ЧУТИ!

В качеството си на най-мащабната световна дискусия досега кампанията „ООН75“ ще даде възможност гласът на представители на различни държави и поколения да бъде чут онлайн и офлайн, в рамките на общности, училища, градове, управителни съвети и парламенти. Докато хората си представят сценарии за бъдещето въз основа на собствения си опит и гледни точки, те ще намират решения за колективни действия.

КАК ДА СЕ ПРИСЪЕДИНИТЕ КЪМ КАМПАНИЯТА?

Можете да се присъедините към дискусията по няколко начина — от организиране на кампания в социалните медии до обикновено едноминутно проучване или по-официална дискусия с целева група.

Някои от възможните варианти включват:

Публикувайте видеоклипа на ООН75 във вашия профил в социални медии и поискайте от вашите приятели, партньори и мрежи да започнат да кроят планове. Щракнете тук за пълен набор от комуникационни активи и идеи.

Споделете краткото проучване на ООН75 —изпратете beta.un75.online в кратък SMS, ако услугата е достъпна във вашата страна.

Организирайте неформална дискусия, която може да се проведе навсякъде. Може да е подходящо това да стане в рамките на съществуващи срещи и конференции или в по-неформална среда, като например среща на екип, обяд или сутрешно кафе. Ако организирате среща, обмислете възможността за излъчване на живо в интернет, за да може участници от различни места да гледат, слушат и да участват в срещата в реално време.

Чат в социални медии — започнете обикновен разговор с въпроси и отговори, като използвате Twitter, Google Hangouts, Facebook и др. Тези платформи са лесно достъпни за много хора и могат да ги насърчат да участват в дискусията. Чатовете и сесиите с въпроси и отговори могат да бъдат полезни и по време на прояви на живо.

Онлайн дискусии — екипът на ООН75 разработва всеобхватна онлайн платформа, която да хоства и улеснява провеждането на дискусии с помощта на цифрови технологии. Възможно е да съществуват и алтернативни цифрови платформи на разположение на екипите в държавите от ООН и заинтересованите страни за провеждане на онлайн дискусии.

Целеви дискусионни групи — целта им е да се проведе по-задълбочено и структурирано изследване, което да допринесе към общите констатации. Ако изберете този вариант, ще трябва да попълните по-подробен формуляр за обратна информация. Допълнителни насоки за организирането на целеви дискусионни групи можете да намерите в приложение 1.

ФОРМУЛИРАЙТЕ ВЪПРОСИТЕ ПО НАЧИН, КОЙТО ДА РАЗПАЛИ ДИСКУСИЯТА

Какъв би бил идеалният свят за вас след 25 години — 100-ата годишнина на ООН? Какво е различното от света днес? Опишете един ден в света, който си представяте след 25 години.

 • Какво бъдеще искаме да сме създали за нашите деца и внуци?
 • Как науката и технологиите оказват въздействие върху ежедневието? Третирани ли са всички хора справедливо и еднакво? Как държавите си сътрудничат?
 • Смятате ли, че вашите деца и внуци ще имат по-малко или повече възможности, отколкото сте имали вие? Те по-добре ли ще бъдат или по-зле, що се отнася например до образователните или професионалните перспективи?
 • Според вас мобилността — социална, икономическа, физическа — по-голяма или по-малка ще бъде при вас/следващото поколение?
 • Очаквате ли да живеете в по-здравословна или по-малко здравословна околна среда? По какъв начин околната среда може да се различава от настоящата?

Моля, изберете една или няколко от посочените области или добавете своя и я обсъдете в групата.

 • Изменение на климата и екологични въпроси (напр. замърсяване, обезлесяване)
 • Бедност и неравенство
 • Нови технологии (напр. социални медии, изкуствен интелект)
 • Демографски промени (напр. прираст на населението, застаряване на населението, миграция, урбанизация)
 • Заплахи за сигурността (напр. въоръжен конфликт, кибервойна, престъпност и насилие)
 • Срив на доверието между правителствата или между хората и правителствата?

Какви действия трябва да предприемем днес, за да изградим един по-добър свят за бъдещите поколения?

 • Какво можете да направите като гражданин за изграждането на света, който желаем? Какво правите за изграждането на един по-добър свят?
 • Кой трябва да предприеме действия за овладяване на настоящите тенденции? Каква следва да бъде ролята на правителствата? На предприятията? На гражданското общество? На отделните граждани? На другите заинтересовани страни?
 • Какви видове действия и сътрудничество може да са необходими на местно, национално и международно равнище? Каква би могла да бъде ролята на ООН и на други международни институции за улесняване на процесите? Как тези организации могат да подобрят своята ефективност?

СЪВЕТИ ЗА МОДЕРАТОРИТЕ

По време на неформални дискусии, както и при по-структурирани целеви дискусионни групи, модераторът играе решаваща роля. Някои основни ръководни принципи за неговата роля са:

 • Да обясни ясно защо се провежда дискусията и към какво ще бъде насочена тя
 • Да уважава и улеснява споделянето на различни гледни точки
 • Конструктивно да разрешава разногласията и да противодейства на дисбалансите
 • Да адаптира дискусията към местните нужди
 • Да оценява подхода на консултиране
 • Да осигурява запис в известна степен на споделените мнения и обратна информация

РЕСУРСИ ЗА ИНИЦИИРАНЕ НА ДИСКУСИИТЕ

Видеоклипове, подкастове, инструменти за социалните медии, насоки за използване на логото на кампанията и много други ще намерите в Trello.

Вижте тези кратки информационни документи от екипа на ООН75, за да опресните познанията си по някои от най-належащите въпроси:

Технологиите могат да направят света по-справедлив, по-мирен и по-равнопоставен, но те също така представляват заплаха за неприкосновеността на личния живот, улесняват авторитарното управление и подхранват конфликтите и неравенството. Въпреки че технологиите на бъдещето може да изглеждат зловещи, те не бива да бъдат възприемани като такива. Също както предхождащите ни поколения, ние — правителствата, предприятията и отделните хора — трябва да изберем как да използваме новите технологии. За добро или за лошо?

Щракнете тук за достъп до ресурса.

Естеството на конфликтите и насилието се промени значително от създаването на ООН преди 75 години. Конфликтите причиняват по-малко смъртни случаи, но продължават по-дълго, като в тях по-често се противопоставят местни групи, а не държави. Убийствата зачестяват в някои части на света, а нападенията, основани на пола, се увеличават.

Освен това развитието на технологиите доведе използването на ботове, дронове и излъчване на живо за военни цели,  до кибератаки, софтуери за изнудване и хакерство на данни. Същевременно международното сътрудничество е под натиск, поради което намалява глобалният потенциал за предотвратяване и разрешаване на конфликти и насилие под всякакви форми.

Щракнете тук за достъп до ресурса.

Светът постигна значителен напредък в намаляването на бедността — през последните три десетилетия над един милиард души са се избавили от крайната бедност. В същото време делът на доходите на по-бедната половина от човечеството през почти не се е променил за този период, въпреки че световната икономическа продукция се е увеличила повече от три пъти от 1990 г. насам. Неравенствата подкопават икономическия напредък, което на свой ред изостря поражданото от тях социално разделение.

Неравенствата, дължащи се на доходи, географско положение, пол, възраст, етническа принадлежност, увреждания, сексуална ориентация, клас и религия, които влияят на достъпа до ресурси, възможностите и резултатите, продължават да съществуват в рамките на държавите и между тях. В някои части на света това разделение става все по-изразено. Освен това се появяват и неравенства по отношение на достъпа до онлайн и мобилни технологии.

Щракнете тук за достъп до ресурса.

Изменението на климата е основната криза на нашето време и то се случва по-бързо, отколкото предполагахме. Но ние далеч не сме безсилни пред тази глобална заплаха. Както отбеляза генералният секретар Антониу Гутериш през септември, „в областта на климата положението е извънредно, като засега сме губещи в тази надпревара, но можем да променим това“.

Никоя част на света не е защитена от опустошителните последици от изменението на климата. Покачването на температурите води до влошаване на състоянието на околната среда, природни бедствия, екстремни метеорологични явления, продоволствена и водна несигурност, икономически смущения, конфликти и тероризъм. Морското равнище се покачва, ледът в Арктика се топи, кораловите рифове умират, океаните се окисляват, а горите изгарят. Ясно е, че не е добра идея да продължаваме както досега. Тъй като цената на изменението на климата достига необратимо високи стойности, сега е моментът за смели колективни действия.

Щракнете тук за достъп до ресурса.

Очаква се световното население да се увеличи с два милиарда души — от 7,7 милиарда в момента на 9,7 милиарда през 2050 г., преди да достигне пик от почти 11 милиарда души до края на века, тъй като раждаемостта продължава да намалява. През този период се очаква населението в света да живее все по-често в градовете, а броят на децата на възраст под 5 години ще бъде по-малък от броя на възрастните на 65 или повече години.

Половината от световния прираст на населението от сега до 2050 г. се очаква да се дължи на едва девет държави: Индия, Нигерия, Пакистан, Демократична република Конго, Етиопия, Танзания, Индонезия, Египет и Съединените американски щати (в низходящ ред на увеличение). Населението на Субсахарска Африка вероятно ще се удвои, докато населението на Европа вероятно ще намалее.

Освен това хората се местят. Докато делът на международните мигранти е останал около 3 % от световното население през последните две десетилетия, техният брой се е увеличил с повече от половината от 2000 г. насам. Същевременно броят на хората, принудени да напуснат домовете си, се е увеличил рязко поради продължителни конфликти и би могъл да нарасне още повече поради изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда. Голяма част от потоците от бежанци и мигранти се намират в страните от южното полукълбо.

Щракнете тук за достъп до ресурса.

За провеждането на всички дискусии и за тяхното преброяване, моля, попълнете регистрационния формуляр на нашия уебсайт UN75.org, след което ще получите уникален идентификационен номер.

СТЪПКА 3

ВДЪХНОВЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОТЗИВИ, СПОДЕЛЯНЕ И ОТСТОЯВАНЕ НА РЕШЕНИЯТА.

Свързването на хората и предоставянето на възможности техният глас да бъде чут води до една основна цел: вдъхновяване на действия за по-добро бъдеще. Очаква се идеите, генерирани по време на кампанията „ООН75“, да:

 • послужат за информиране на обществения дебат;
 • бъдат възприети от лицата, отговорни за вземането на решения на национално и международно равнище;
 • вдъхновят по-широка гражданска ангажираност;
 • доведат до задълбочаване на сътрудничеството в световен мащаб.

Всяка дискусия е възможност хората да бъдат насърчени да предприемат действия в собствения си живот в съответствие с това, което са чули и научили.

Както при формалните, така и при неофициалните дискусии могат да възникнат идеи и да се появят доказателства, които да бъдат използвани от националните и международните организации. Констатациите могат да дадат начало на нови програми, инвестиции, партньорства, кампании и др.

Екипът на кампанията „ООН75“ разработва глобална платформа, на която да бъдат представени основните резултати от дискусиите.

Събраните мнения и идеи ще бъдат представени на световните лидери и на висшите служители на ООН в рамките на проява на високо равнище по време на 75-ата сесия на Общото събрание на ООН през септември 2020 г.

ДОКУМЕНТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Документирането на дискусиите гарантира тяхната достоверност и възможността да бъдат споделяни на различни равнища и предоставя доказателства за действие. Сред обичайните форми на документиране са:

 • данни за участниците и как са били подбрани те;
 • подходящи демографски данни;
 • видео- и аудиозаписи с отзиви от хора, които са участвали;
 • снимки и/или истории, генерирани по време на дискусиите;
 • данни от социалните медии;
 • доклади на докладчици;
 • аналитично обобщение с основните констатации.

Що се отнася до целевите дискусионни групи, формулярът за модераторите дава възможност за централизирано записване и анализиране на информацията. Хората, които участват във всякакъв вид дискусии, могат да представят своите коментари посредством модератора или директно на уебсайта на ООН75.

ВАЛИДИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Чрез формулярите за обратна информация и уебсайта на ООН75 ще се даде възможност за валидиране на резултатите и за формулиране на предложения или опасения във връзка с процеса.

Валидирането на констатациите може да включва и други прости стъпки, като например споделянето на доклади от срещи или резултати от проучвания, както и искания за допълнителни данни. Възможно е да се извърши известно валидиране на резултати по време на срещи на целеви дискусионни групи, като се използват визуални методи за моментални отзиви във връзка с изказванията на участниците.

ШИРОКООБХВАТНА КОМУНИКАЦИЯ

От съществено значение за кампанията „ООН75“ ще бъде ефикасната и убедителна комуникация, както в рамките на отделните дискусии, така и чрез всички видове медии. Лицата и историите на хората ще вдъхнат живот на наболелите въпроси и това ще повлияе на обществените дебати, които могат да стимулират действия. При документирането и валидирането на резултатите от дискусиите пазете историите на хората и публикациите в социалните медии, които е най-вероятно да окажат въздействие. Работете с екипи по комуникация, за да се възползвате оптимално от техните способности да оказват влияние.

За справки и за изготвяне на национални комуникационни стратегии вижте глобалната комуникационна стратегия и комуникационните активи на ООН75.