DELTAG I FN75-DIALOGEN – SÅDAN GØR DU!

DET ER VORES FÆLLES VERDEN OG VORES FÆLLES FREMTID. DERFOR ER DET PÅ TIDE, AT VI ALLE SAMMEN TALER OM, HVORDAN VI ØNSKER, DENNE FREMTID SKAL VÆRE.

For at markere sit 75-årsjubilæum i 2020 tænder FN gnisten til en folkedebat – FN75. FN’s generalsekretær, António Guterres, har startet denne verdensomspændende samtale, som tegner til at blive den mest omfattende dialog nogensinde om, hvordan vi skaber den fremtid, vi ønsker.

I en verden med dramatiske forandringer og komplekse udfordringer som klimakrisen, befolkningsbevægelserne og teknologiens ukendte kurs har vi mere end nogensinde brug for en fælles indsats. Med FN75 vil De Forenede Nationer tilskynde folk til at gå sammen om at definere, hvordan et styrket internationalt samarbejde kan gøre verden til et bedre sted inden 2045, hvor FN fylder 100 år.

På dette afgørende tidspunkt i historien stiller FN75 tre store spørgsmål:

1.

HVILKEN FREMTID ØNSKER VI AT SKABE?

2.

ER VI PÅ RETTE VEJ?

3.

HVORDAN SKAL VI HANDLE FOR AT NÅ VORES MÅL?

Alle kan deltage i samtalen. Både i den fysiske verden og på nettet og i formelle og uformelle dialoger vil FN75 involvere så mange mennesker som muligt, helst i alle FN’s 193 medlemslande. Sammen vil de dele deres håb og frygt, vurdere nuværende og fremtidige risici og muligheder og finde løsninger for globalt samarbejde.

Sideløbende med dialogerne vil globale meningsmålinger og medieanalyser give os statistiske og repræsentative data. Sammendrag af de synspunkter og idéer, der kommer til udtryk, vil blive præsenteret for verdens ledere og formidlet til offentligheden.

For FN bliver 2020 et lytte- og læringsår. FN-organisationer, landeteams og centrale interessenter vil spille en afgørende rolle i forbindelse med tre initiativer:

LAD OS SKABE ET NETVÆRK

VI SKAL SAMLE FORSKELLIGARTEDE GRUPPER, ISÆR DEM, DER IKKE SÅ TIT BLIVER HØRT, FOR AT SKABE EN NY GLOBAL DIALOG.

LAD OS GIVE FOLK EN STEMME

VI SKAL GØRE DET MULIGT AT TALE OG BLIVE HØRT!

LAD OS INSPIRERE TIL HANDLING

VI SKAL GIVE FEEDBACK OG UDVEKSLE OG REKLAMERE FOR LØSNINGER.

DENNE VÆRKTØJSKASSE VISER, HVORDAN MAN STARTER DEN GLOBALE SAMTALE.

"Sammen kan vi lære af folk rundt om i verden, hvordan vi på en bedre måde kan gøre noget ved de globale udfordringer."

Generalsekretær António Guterres

SÆT KRYDS I KALENDEREN: TIDSPLAN FOR FN75

24. OKTOBER 2019

PRÆSENTATION AF FN75

2. JANUAR 2020

OFFICIEL START

26. JUNI 2020

FN's CHARTERDAG

21. SEPTEMBER 2020

FN'S GENERALFORSAMLING

24. OKTOBER 2020

AFSLUTNING PÅ FN-DAGEN

31. DECEMBER 2020

OFFICIEL AFSLUTNING PÅ FN75

TRIN 1

LAD OS SKABE ET NETVÆRK

VI SKAL SAMLE FORSKELLIGARTEDE GRUPPER, ISÆR DEM, DER IKKE SÅ TIT BLIVER HØRT, FOR AT SKABE EN NY GLOBAL DIALOG.

Fra slutningen af 2019 har alle FN’s landekontorer kunnet forberede sig til UN75. Der er ingen tid at spilde – så mange mennesker som muligt skal være med til at sætte ord på vores håb og idéer for fremtiden.

HVEM FÅR TALETID?

Alle kan deltage i FN75. De overordnede kategorier af deltagere kan f.eks. være:

REGERINGER (NATIONALE, REGIONALE OG LOKALE)
POLITISKE BESLUTNINGSTAGERE, BL.A. PARLAMENTARIKERE
UNGE, F.EKS. I SKOLER, UNIVERSITETER OG LOKALE OG INTERNATIONALE UNGDOMSBEVÆGELSER
CIVILSAMFUNDET, BL.A. KOOPERATIVER, FAGFORENINGER, NGO'ER OG FOLKEBEVÆGELSER
SMÅ OG STORE VIRKSOMHEDER I DEN PRIVATE SEKTOR
FONDE
AKADEMIKERE OG TÆNKETANKE, BL.A. VIA FORSKNING
DIGITALE, SOCIALE OG TRADITIONELLE MEDIER
FN-SYSTEMET (BÅDE KONTORER OG ENKELTPERSONER)
REGIONALE ORGANISATIONER
ENKELTPERSONER
ANDRE VIGTIGE AKTØRER

Deltagerne i dialogen kan også være personer, der er kritiske over for FN, og grupper, som måske ikke altid bliver hørt – f.eks. personer med handicap, migranter, flygtninge, internt fordrevne og menneskerettighedsforkæmpere. Det er også vigtigt, at religiøse ledere og, hvor det er relevant, traditionelle myndigheder giver deres mening til kende.

HVILKEN HISTORIE SKAL VI FORTÆLLE?

Start med at give en kort og inspirerende beskrivelse af dialogen, der forklarer:

 • Hvorfor vi taler sammen?
 • Hvorfor det er vigtigt at deltage?
 • Hvilken effekt dialogen vil få?
 • Hvordan deltagerne kan handle?

TIPS TIL AT FÅ VELLYKKEDE DIALOGER

 • Find de mest effektive kanaler til at nå ud til deltagerne.
 • Del information på en åben måde.
 • Fjern eller håndtér begrænsninger, der blokerer for deltagelse.
 • Indfør fortrolighedsforanstaltninger, hvis det er nødvendigt.
 • Gør det let at deltage, og imødegå folks "høringstræthed" ved at organisere dialoger for i forbindelse med eksisterende arrangementer – gør det sjovt og socialt at være med!
 • Overvej at arrangere dialoger sammen med centrale nationale partnere.
 • Gør løbende status, gør brug af jeres erfaringer.

TRIN 2

LAD OS GIVE FOLK EN STEMME

VI SKAL GØRE DET MULIGT AT TALE OG BLIVE HØRT!

Som den største globale samtale nogensinde vil FN75 give folk en stemme på nettet og i den fysiske verden, i skoler, lokalsamfund, byer, bestyrelseslokaler og parlamenter, på tværs af lande og generationer. Når mennesker forestiller sig fremtidige scenarier baseret på deres egne erfaringer og perspektiver, vil de kunne bruge dem til at beslutte, hvordan vi når til kollektiv handling.

HVORDAN KAN JEG DELTAGE I FN75?

Der er forskellige måder at deltage i dialogen på. Du kan f.eks. besvare en kort spørgeundersøgelse, lave en kampagne på de sociale medier eller organisere en mere formel fokusgruppedebat.

Blandt de muligheder kan vi foreslå:

Læg FN75-videoen op på et socialt medie, og bed dine venner og bekendte fra dit netværk om at engagere sig. Klik her for at se vores tips og idéer til god kommunikation.

Du kan besvare og dele spørgeundersøgelsen beta.un75.online og indsætte den i en kort SMS, hvis det er muligt i dit land.

Uformelle samtaler kan finde sted hvor som helst. Det kan være praktisk at gøre det i forbindelse med eksisterende møder og konferencer eller noget mere socialt som et teamevent, en frokost eller en kaffepause. Hvis du arrangerer en uformel dialog, kan det være en god idé at bruge livestreaming, så deltagere forskellige steder kan se, lytte og deltage i realtid.

Du kan starte en helt enkel Q&A-chat på Twitter, Google Hangouts, Facebook osv. Den bliver hurtigt set af et bredt publikum og kan tilskynde dem til at deltage i debatten. Chats og Q&A'er er også nyttige ved fysiske arrangementer.

FN75-teamet er ved at udvikle en omfattende onlineplatform til digitalt modererede dialoger. I nogle lande kan der også være alternative digitale platforme, som er tilgængelige for FN-teams og interessenter til brug for onlinedebatter.

Formelle fokusgrupper har til formål at føre til en mere stramt styret, struktureret forskning, der kan give resultater på globalt plan. Hvis du vælger denne mulighed, skal du udfylde en mere detaljeret formular. I bilag 1 kan du læse mere om at oprette formelle fokusgrupper.

FORMULÉR SPØRGSMÅL, DER SÆTTER GANG I SAMTALEN

Hvordan ser en perfekt verden ud om 25 år, når FN fylder 100 år? Hvad er forskellene mellem det og verden, som du ser den i dag? Beskriv en dag i den verden, du forestiller dig om 25 år.

 • Hvilken slags fremtid ønsker vi at skabe med og for vores børn og børnebørn?
 • Hvordan påvirker videnskaben og teknologien dagligdagen? Behandles alle mennesker retfærdigt og lige? Hvordan arbejder landene sammen?
 • Tror du, at dine børn eller børnebørn vil have færre eller flere muligheder, end du har haft? Bliver de bedre eller dårligere stillet, når det gælder uddannelse eller jobmuligheder?
 • Tror du, at du og den næste generation bliver mere eller mindre mobil – både socialt, økonomisk og fysisk?
 • Forventer du, at du kommer til at leve i et mere eller mindre sundt naturligt miljø? Hvordan kunne miljøet forandres?

Vælg et eller flere områder, eller tilføj dine egne, og snak om dem i gruppen.

 • Klimaforandringer og miljøspørgsmål (f.eks. forurening og skovrydning)
 • Fattigdom og ulighed
 • Nye teknologier (f.eks. sociale medier og kunstig intelligens)
 • Befolkningsændringer (f.eks. befolkningstilvækst, aldrende befolkninger, migration og urbanisering)
 • Sikkerhedstrusler (f.eks. væbnet konflikt, cyberkrigsførelse, kriminalitet og vold)
 • Manglende tillid mellem regeringer og mellem folk og regeringer

Hvordan skal vi handle nu for at skabe en bedre verden for de kommende generationer?

 • Hvad kan du gøre som enkeltperson for at skabe den verden, vi ønsker? Hvad gør du selv for en bedre verden?
 • Hvem skal handle for at få styr på problemerne? Hvilken rolle skal regeringerne spille? Hvad med virksomhederne? Hvad med civilsamfundet? Hvad med os som enkeltindivider? Andre?
 • Hvilke former for handling og samarbejde kan der være behov for på lokalt, nationalt og internationalt plan? Hvilken rolle kan FN og andre internationale organisationer spille for at fremme handling og samarbejde? Hvordan kan de blive bedre?

TIPS TIL MODERATORER

Ved både uformelle samtaler og i mere strukturerede fokusgrupper spiller moderatoren en afgørende rolle. Her er nogle generelle vejledende principper:

 • Forklar tydeligt, hvorfor dialogerne finder sted, og hvad debatten skal føre til
 • Respektér forskellige synspunkter, og læg op til at de kommer til udtryk
 • Hav en konstruktiv holdning til modstridende holdninger og til håndtering af en ulige magtbalance
 • Tilpas dialogen til lokale behov
 • Vurdér dialogmetoden
 • Sørg for en form for registrering og feedback

RESSOURCER TIL AT KOMME I GANG

Du kan finde videoer, podcasts, værktøjer til sociale medier, retningslinjer for branding med mere på Trello.

Læs disse korte faktablade fra FN75-teamet for at genopfriske nogle af de mest presserende spørgsmål:

Teknologi kan gøre vores verden mere retfærdig og fredelig, men den kan også være en trussel mod privatlivets fred, gøre det lettere for diktaturer at kontrollere deres befolkning og give næring til konflikter og ulighed. Selv om fremtidige teknologier kan virke faretruende, behøver de ikke være det. Ligesom generationerne før os har vi – regeringer, virksomheder og enkeltpersoner – mulighed for at udnytte de nye teknologier. På den gode eller dårlige måde?

Klik her for at læse faktabladet.

Konflikter og vold er har ændret karakter siden FN blev grundlagt for 75 år siden. Konflikterne er mindre dødbringende, men varer længere og foregår oftere mellem nationale grupper end mellem stater. Drab begås stadig hyppigere i visse dele af verden, og antallet af kønsbaserede angreb er også stigende.

Og de teknologiske fremskridt har også ført til, at botter, droner og livestreaming bliver brugt som våben, og at cyberangreb, ransomware og datahacking har vundet frem. Samtidig er det internationale samarbejde under pres, hvilket gør det sværere på globalt plan at forebygge og løse konflikter og bekæmpe vold.

Klik her for at læse faktabladet.

Verden har gjort betydelige fremskridt med hensyn til at bekæmpe fattigdom: i løbet af de sidste tre årtier har mere end en milliard mennesker løftet sig selv ud af ekstrem fattigdom. Men den andel af indkomsten, som går til den fattigere del af menneskeheden, har næsten ikke ændret sig i denne periode til trods for, at den globale økonomi er tredoblet siden 1990. Ulighed undergraver de økonomiske fremskridt, hvilket igen uddyber de sociale skel, som uligheden skaber.

Ulighed, som skyldes indkomst, geografi, køn, alder, etnicitet, handicap, seksuel orientering, klasse og religion, og som bestemmer folks adgang til uddannelse, arbejde og andre muligheder i livet, bliver ved med at være der, både inden for og mellem landene. I nogle dele af verden er disse kløfter blevet mere udtalte. Og samtidig er der ved at opstå nye kløfter på områder som adgang til online- og mobilteknologier.

Klik her for at læse faktabladet.

Klimaforandringerne er den afgørende krise i vor tid, og det går endnu hurtigere, end vi frygtede. Men vi er langt fra magtesløse i kampen mod denne globale trussel. Som generalsekretær António Guterres påpegede i september, "er klimakrisen et kapløb, vi er i gang med at tabe, men det er et kapløb, vi kan vinde".

Intet sted på jorden er immunt over for de katastrofale følger af klimaændringerne. Stigende temperaturer fører til miljøforringelser, naturkatastrofer, ekstreme vejrforhold, fødevare- og vandforsyningsusikkerhed, økonomiske forstyrrelser, konflikter og terrorisme. Vandstanden i havet stiger, Arktis smelter, koralrevene dør, havene forsures, og skovene brænder. Det er klart, at business as usual ikke er godt nok. Fordi der ikke er nogen ende på omkostningerne ved klimaforandringerne, er tiden nu inde til en vidtrækkende kollektiv indsats.

Klik her for at læse faktabladet.

Verdens befolkning forventes at stige med to milliarder mennesker, fra 7,7 milliarder i dag til 9,7 mia. i 2050, inden den topper med næsten 11 mia. i slutningen af århundredet, fordi fertiliteten fortsat falder. I denne periode vil den globale befolkning blive mere og mere urbaniseret, mens børn under 5 år vil komme i undertal i forhold til personer på 65 år og derover.

Halvdelen af den globale befolkningstilvækst fra nu af og frem til 2050 forventes at ske i blot ni lande: Indien, Nigeria, Pakistan, Den Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Tanzania, Indonesien, Egypten og USA (i faldende orden). Befolkningen i Afrika syd for Sahara vil sandsynligvis blive fordoblet, mens Europas befolkning sandsynligvis vil falde.

Og samtidig er folk i gang med at flytte. Mens andelen af internationale migranter har ligget på omkring 3 % af den globale befolkning i løbet af de sidste to årtier, er deres antal steget med mere end halvdelen siden 2000. Samtidig er antallet af mennesker, der er tvunget til at flygte fra deres hjem, steget kraftigt som følge af langvarige konflikter og kan stige yderligere på grund af klimaændringer og miljøforringelser. Det store flertal af flygtninge- og migrantstrømmene går til lande på den sydlige halvkugle.

Klik her for at læse faktabladet.

For at alle dialoger bliver medregnet, skal du sørge for at udfylde registreringsformularer for dem på vores hjemmeside UN75.org, som vil give dig et unikt identifikationsnummer for hver af dem.

TRIN 3

LAD OS INSPIRERE TIL HANDLING

VI SKAL GIVE FEEDBACK OG UDVEKSLE OG REKLAMERE FOR LØSNINGER.

At skabe netværk af mennesker og give dem en stemme har ét primært mål: at inspirere til handling for at skabe en bedre fremtid. Vi forventer, at de idéer, der opstår i løbet af FN75:

 • gør den offentlige debat mere velinformeret
 • tages op af nationale og internationale beslutningstagere
 • inspirerer til et større samfundsengagement
 • udvider det globale samarbejde.

Hver dialog er en mulighed for at tilskynde enkeltpersoner til at selv at handle i tråd med, hvad de har hørt og lært.

Både formelle samtaler og uformel dialog kan give ny indsigt og dokumentation, som de nationale og internationale organisationer kan bruge. Dialogkonklusioner og andre idéer kan inspirere til bl.a. nye programmer, investeringer, partnerskaber og kampagner.

FN75-teamet er ved at udvikle en global platform, der skal vise de vigtigste resultater af debatterne.

De holdninger og idéer, der kommer til udtryk i den globale dialog, vil blive præsenteret for verdens ledere og ledende FN-medarbejdere ved et højprofileret arrangement i forbindelse med FN’s 75. generalforsamling i september 2020. 

DOKUMENTATION AF DIALOGERNE

Når dialogerne dokumenteres, bliver de troværdige, og det bliver muligt at dele dem med andre på forskellige niveauer, og derudover danner dokumentationen udgangspunkt for handling. Nogle typiske former for dokumentation er:

 • Oplysninger om deltagerne og hvordan de blev udvalgt
 • Demografiske forhold
 • Video- og lydoptagelser med beretninger fra dialogdeltagere
 • Fotos og/eller historier fra dialogen
 • Data fra sociale medier
 • Rapporter fra ordførere
 • En analytisk oversigt med de vigtigste konklusioner

Hvis du vil arbejde med formelle fokusgrupper, har vi en registreringsformular for moderatorer, som kan benyttes til at registrere og analysere oplysninger centralt. Personer, der deltager i de forskellige typer dialoger, kan give feedback via deres moderator eller på FN75-websitet.

VALIDERING AF KONKLUSIONERNE

Både feedbackformularerne og FN75-websitet vil give mulighed for at validere resultater og komme med forslag til og give udtryk for bekymringer vedrørende processen.

Validering af konklusioner kan også omfatte andre enklere trin som f.eks. deling af møderapporter eller spørgeundersøgelsesresultater og anmodning om yderligere input. Der kan desuden ske en vis validering på fokusgruppemøder og andre møder ved hjælp af visuelle metoder til øjeblikkelig feedback på, hvad deltagerne siger.

KOMMUNIKATION PÅ MANGE MÅDER

Medrivende og engagerende kommunikation er afgørende i alle faser af FN75, både i forbindelse med individuelle dialoger og på alle former for medier. Menneskelige ansigter og historier vil give problemstillingerne liv, så de kan påvirke de offentlige debatter og motivere folk til handling. Når du dokumenterer og validerer dialogerne, er det en god idé at holde øje med de mennesker, historier og tråde på de sociale medier, som med størst sandsynlighed kan engagere andre. Samarbejd med kommunikationsfolk, og træk på deres evne til at få indflydelse.

Hvis du vil arbejde med nationale kommunikationsstrategier, kan du læse vores globale kommunikationsstrategi og FN75′ kommunikationsmateriale.