PIEVIENOJIETIES DISKUSIJĀM ANO75 IETVAROS: KĀ!

TĀ IR MŪSU PASAULE. UN MŪSU NĀKOTNE. TĀPĒC IR LAIKS IKVIENAM UN VISUR APSPRIEST TO, KĀDU VĒLAMIES REDZĒT MŪSU NĀKOTNI.

Lai atzīmētu savu 75. gadadienu 2020. gadā, Apvienoto Nāciju Organizācija aizvada globālu diskusiju ar cilvēkiem — kampaņu ANO75. To aizsāka ANO ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs, un tā solās būt līdz šim lielākā globālā diskusija par tādu nākotni, kādu to sev vēlamies.

Pasaulē, kas dramatiski mainās un saskaras ar sarežģītām problēmām, kā klimata krīze, demogrāfiskās un tehnoloģiskās pārmaiņas, vairāk nekā jebkad agrāk mums ir vajadzīgas kolektīvas darbības. Ar šīs diskusijas palīdzību ANO rosinās cilvēkus salikt galvas kopā, lai izprātotu, kā plašāka starptautiskā sadarbība var palīdzēt gādāt, lai 2045. gadā, kad ANO apritēs 100 gadu, pasaule būtu kļuvusi labāka.

Šajā vēsturē tik izšķirošajā brīdī ANO75 uzdod trīs svarīgus jautājumus:

1.

KĀDA VEIDA NĀKOTNI MĒS VĒLAMIES IZVEIDOT?

2.

VAI MĒS ESAM UZ PAREIZĀ CEĻA?

3.

KĀDAS PAPILDU DARBĪBAS IR VAJADZĪGAS?

Diskusijai var pievienoties ikviens. Tiešsaistē un bezsaistē, formāla un neformāla formāta dialogā — mērķis ir panākt, ka pēc iespējas lielāks skaits cilvēku piedalās kampaņā ANO75, ideālā gadījumā visās 193 ANO dalībvalstīs. Kopā viņi dalīsies savās cerībās un raizēs, novērtēs pašreizējos un turpmākos riskus un iespējas sniegt risinājumus globālai sadarbībai.

Paralēls globāls sabiedriskās domas pētījums un mediju analīze nodrošinās statistiski reprezentatīvus datus. Konsolidētie viedokļi un idejas tiks darīti zināmi pasaules līderiem un plaši izplatīti.

Apvienoto Nāciju Organizācijai ANO75 gads būs uzklausīšanas un mācību gads. ANO organizācijām, nacionālajām komandām un galvenajām ieinteresētajām personām būs galvenā loma, īstenojot trīs darbības:

SAVSTARPĒJI SAKONTAKTĒT CILVĒKUS

APVIENOT DAŽĀDAS GRUPAS, JO ĪPAŠI TĀDAS, KURAS BIEŽI NETIEK UZKLAUSĪTAS, AR MĒRĶI VEIDOT JAUNU GLOBĀLU DIALOGU

VIŅU BALSĪM PIEŠĶIRT LIELĀKU SVARU

PIEDĀVĀT KANĀLUS, KUROS CILVĒKI VAR IZTEIKTIES UN TIKT UZKLAUSĪTI

IEDVESMOT DARBĪBAS

SNIEGT ATSAUKSMES, KOPĪGOT UN ATBALSTĪT RISINĀJUMUS

ŠĪ RĪKKOPA RĀDA, KĀ DISKUSIJU SĀKT.

“Ar visas pasaules iedzīvotājiem varam kopā pētīt, kā būtu iespējams risināt mūsu laika globālās problēmas.”

Ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs

ATZĪMĒJIET SAVĀ KALENDĀRĀ: ANO75 ĪSUMĀ

2019. gada 24. oktobris

Levadinformācija par ANO75

2020. gada 2. janvāris

Oficiāla atklāšana

2020. gada 26. jūnijs

ANO Hartas diena

2020. gada 21. septembris

ANO ģenerālā asambleja 2020

2020. gada 24. oktobris

ANO Dienas noslēgums

2020. gada 31. decembris

Oficiālais noslēgums

1. SOLIS

SAVSTARPĒJI SAKONTAKTĒT CILVĒKUS

APVIENOT DAŽĀDAS GRUPAS, JO ĪPAŠI TĀS, KURAS BIEŽI NETIEK UZKLAUSĪTAS, AR MĒRĶI VEIDOT JAUNU GLOBĀLU DIALOGU

No 2019. gada beigām visi ANO vietējie biroji var sākt sagatavošanos kampaņai ANO75. Nedrīkstam izniekot vairs ne mirkli: pēc iespējas lielākam skaitam cilvēku jāpiedalās mūsu nākotnes cerību un ideju formulēšanā.

KAS VAR IZTEIKTIES?

Piedalīties ANO75 var ikviens. Vispārīgo dalībnieku kategoriju vidū ir šādas:

VALDĪBAS (NACIONĀLĀS, VIETĒJĀS, REĢIONĀLĀS)
PERSONAS, KAS PIEŅEM POLITISKOS LĒMUMUS, ARĪ DEPUTĀTI
JAUNIEŠI, ARĪ SKOLĀS, AUGSTSKOLĀS UN VIETĒJĀS UN STARPTAUTISKĀS JAUNIEŠU KUSTĪBĀS
PILSONISKĀ SABIEDRĪBA, ARĪ KOOPERATĪVI, ARODBIEDRĪBAS, NEVALSTISKAS GRUPAS UN TAUTAS KUSTĪBAS
PRIVĀTĀ SEKTORA UZŅĒMUMI, KĀ LIELIE, TĀ MAZIE UZŅĒMUMI
FONDI
AKADĒMISKO APRINDU PĀRSTĀVJI UN IDEJU LABORATORIJAS, ĪPAŠI ESOŠO PĒTNIECĪBAS TĪKLU IETVAROS
MEDIJI: DIGITĀLIE, TRADICIONĀLIE UN SOCIĀLIE
ANO SISTĒMA (BIROJI UN PRIVĀTPERSONAS
REĢIONĀLĀS ORGANIZĀCIJAS
PRIVĀTPERSONAS
CITAS SVARĪGAS PERSONAS

Te tāpat var pieskaitīt cilvēkus, kas kritizē Apvienoto Nāciju Organizāciju, kā arī citas grupas, kuras ne vienmēr var tikt uzklausītas, piemēram, personas ar invaliditāti, migranti, bēgļi, iekšzemē pārvietotas personas un cilvēktiesību aizstāvji. Svarīgs ir arī reliģisko līderu, kā arī tradicionālo autoritāšu ieguldījums.

KĀ DIALOGS RISINĀMS?

Sākumā sniedziet īsu un iedvesmojošu skaidrojumu par to:

 • Kāpēc apspriežamies?
 • Kāpēc dalība ir no svara?
 • Kāda būs ietekme un sekas?
 • Kādas darbības var veikt dalībnieki?

PADOMI VEIKSMĪGAM DIALOGAM

 • Izvēlieties optimālos kanālus, lai sasniegtu dalībniekus.
 • Atklāti dalieties ar informāciju un sniedziet to.
 • Likvidējiet/pārvariet šķēršļus, kas kavē dalību.
 • Vajadzības gadījumā pieņemiet konfidencialitātes garantēšanas pasākumus.
 • Atviegliniet procesu un maziniet “apspriešanas nogurumu”, integrējot diskusijas esošos pasākumos vai forumos — lai process būtu aizraujošs un sociāls!
 • Apsveriet iespēju rīkot diskusijas kopā ar galvenajiem nacionālajiem partneriem.
 • Regulāri izdariet secinājumus no gūtās pieredzes un lieciet tos lietā.

2. SOLIS

BALSĪM PIEŠĶIRT LIELĀKU SVARU

PIEDĀVĀT KANĀLUS, KUROS CILVĒKI VAR IZTEIKTIES UN TIKT UZKLAUSĪTI

ANO75 kā līdz šim vērienīgākā globālā diskusija gādās, ka cilvēku balsis tiek uzklausītas tiešsaistē un bezsaistē, kopienu, skolu, pilsētu, pārvaldes padomju un parlamentu ietvaros, dažādās valstīs un dažādu paaudžu vidū. Nākotnes scenāriji, kurus, balstoties uz pašu pieredzi un perspektīvām, piedāvās dalībnieki, rosinās risinājumus kopīgai rīcībai.

KĀ PIEDALĪTIES KAMPAŅĀ?

Iespējas pievienoties diskusijai ir dažādas, sākot no kampaņas sociālajos medijos un vienkāršas īsas aptaujas un beidzot ar oficiālu diskusiju mērķgrupā.

Būtu apsveramas, piemēram, šādas iespējas:

Publicējiet savā sociālo mediju profilā ANO75 videoklipu un aiciniet draugus, partnerus un sociālos tīklus sākt plānošanu. Noklikšķiniet šeit, lai iegūtu pilnu komunikācijas līdzekļu un ideju kopumu.

Kopīgojiet īsu ANO75 aptauju: nosūtiet adresi beta.un75.online īsziņā, ja vien šī iespēja jūsu valstī ir pieejama.

Organizējiet neformālu diskusiju, kuru var aizvadīt jebkurā vietā. Var būt lietderīgi savu diskusiju sasaistīt ar jau notiekošām sanāksmēm un konferencēm vai neformālāku vidi, kā komandas sanāksme, pusdienas vai kafijas rīts. Ja organizējat sanāksmi, apsveriet iespēju izmantot tiešraidi internetā, lai dažādi dalībnieki dažādās vietās varētu vērot, klausīties un piedalīties sanāksmē reāllaikā.

Tērzēšana sociālajos medijos: sāciet vienkāršu sarunu ar jautājumiem un atbildēm, izmantojot vietnes Twitter, Google Hangouts, Facebook u. c. Šīs vietnes ir viegli pieejamas lielam skaitam cilvēku un var viņus pamudināt piedalīties diskusijā. Tērzētavas un jautājumu un atbilžu sesijas ir laba opcija arī reāllaika pasākumos.

Tiešsaistes diskusijas: ANO75 komanda izstrādā visaptverošu tiešsaistes platformu, lai viesotu un atvieglotu ar ciparu tehnoloģiju palīdzību vadītas diskusijas. Iespējams, ANO valstu komandu un ieinteresēto personu rīcībā ir alternatīvas digitālās platformas tiešsaistes diskusijām.

Formāla grupas diskusija: tās mērķis ir pamatīgākas un strukturētākas pārdomas, kas var tikt iekļautas globālajos secinājumos. Ja izvēlēsieties šo opciju, būs jāaizpilda detalizētāka atsauksmju veidlapa. Papildu norādes formālas grupas diskusijas organizēšanai atrodamas 1. pielikumā.

FORMULĒJIET JAUTĀJUMUS TĀDĀ VEIDĀ, KAS ROSINA DISKUSIJU

Kāda būtu jūsu ideālā pasaule pēc 25 gadiem — ANO 100. gadadienā? Ar ko tā atšķiras no šodienas pasaules? Aprakstiet vienu šīs pasaules dienu tādu, kāda tā, jūsuprāt, varētu būt pēc 25 gadiem.

 • Kāda veida nākotni vēlamies izveidot mūsu bērniem un mazbērniem?
 • Kā zinātne un tehnoloģija ietekmē mūsu ikdienas dzīvi? Vai pret visiem cilvēkiem izturas taisnīgi un vienlīdzīgi? Kā valstis sadarbojas savā starpā?
 • Vai jūsu bērniem un mazbērniem, jūsuprāt, būs mazāk vai vairāk iespēju, nekā bija jums? Vai viņu situācija, piemēram, izglītības vai darba izredžu ziņā, būs labāka vai sliktāka?
 • Vai uzskatāt, ka nākamā paaudze vai jūs pats sociālā, ekonomiskā un fiziskā ziņā būsiet lielākā mērā mobils vai mazākā mērā mobils?
 • Vai sagaidāt, ka dzīvosiet veselīgākā apkārtējā vidē vai, gluži pretēji, neveselīgākā vidē? Kādā veidā apkārtējā vide varētu atšķirties no pašreizējās?

Lūdzu, izvēlieties vienu vai vairākas vai pievienojiet te pats savu jomu un to apspriediet grupā.

 • Klimata pārmaiņas un citas vides problēmas (piem., piesārņojums, atmežošana)
 • Nabadzība un nevienlīdzība
 • Jaunās tehnoloģijas (piemēram, sociālie mediji, mākslīgais intelekts)
 • Demogrāfiskās pārmaiņas (piemēram, iedzīvotāju skaita pieaugums, iedzīvotāju novecošana, migrācija, urbanizācija)
 • Drošības apdraudējumi (piemēram, bruņoti konflikti, kiberkarš, noziedzība un vardarbība)
 • Uzticības zaudēšana starp valdībām, kā arī starp cilvēkiem un valdībām?

Kādi pasākumi mums ir jāveic šodien, lai nākamajām paaudzēm pasaule pēc mums būtu labāka?

 • Ko labākas pasaules labad var darīt katrs? Ko jūs darāt, lai izveidotu labāku pasauli?
 • Kam jārīkojas, lai kontrolētu šīs tendences piešķirot tām pozitīvu vērsumu? Kāda loma būtu jāuzņemas valdībām? Uzņēmumiem un ekonomikai? Pilsoniskajai sabiedrībai? Privātpersonām? Citiem?
 • Kādu veidu darbības un sadarbība varētu būt vajadzīga vietējā, valsts un starptautiskajā līmenī? Kāda varētu Apvienoto Nāciju Organizācija un citu starptautisko institūciju loma procesu atvieglošanā? Kā šīs organizācijas varētu uzlabot savu efektivitāti?

PADOMI MODERATORIEM

Neformālās sarunās, kā arī strukturētās grupas diskusijās moderatoram ir izšķiroša nozīme. Daži viņa uzdevumu pamatprincipi ir šādi:

 • Skaidri norādīt, kāpēc notiek diskusija un uz ko tā būs vērsta
 • Respektēt un veicināt dažādu viedokļu apmaiņu
 • Konstruktīvi risināt domstarpības un līdzsvarot spēku samēru
 • Pielāgot diskusiju vietējām vajadzībām
 • Novērtēt apspriešanas pieeju
 • Nodrošināt viedokļu apmaiņas dokumentēšanu un atsauksmju publiskošanu

RESURSI DISKUSIJU SĀKŠANAI

Videoklipus, aplādes, sociālo mediju rīkus, norādes par kampaņas logo izmantošanu un daudz ko citu atradīsiet vietnē Trello.

Iepazīstieties ar šīm īsajām ANO75 komandas sagatavotajām faktu lapām, lai atsvaidzinātu zināšanas dažos visaktuālākajos jautājumos:

Tehnoloģijas var padarīt mūsu pasauli taisnīgāku, mierīgāku un līdztiesīgāku, bet tās ir arī apdraudējums privātumam, atvieglo autokrātisku pārvaldi un veicina konfliktus un nevienlīdzību. Lai gan nākotnes tehnoloģijas slēpj sevī ļaundabīgu ietekmi, tām nevajadzētu noteikti tādām būt. Tāpat kā iepriekšējās paaudzes, mēs — valdības, uzņēmumi un atsevišķi cilvēki — varam izvēlēties, kā jaunās tehnoloģijas izmantot. Lai panāktu ko labu vai ko sliktu?

Lai piekļūtu resursiem, klikšķiniet šeit.

Konfliktu un vardarbības raksturs ir būtiski mainījies kopš ANO dibināšanas pirms 75 gadiem. Konfliktos ir mazāk bojā gājušo, bet tie ir ilgstošāki. Tie biežāk ir starp iekšzemes grupējumiem, nevis starp valstīm. Atsevišķās pasaules daļās vērojams arvien pieaugošs slepkavību skaits. Pieaug dzimumvardarbība.

Līdz ar tehnoloģisko attīstību robotus, bezpilota lidaparātus un straumēšanu tiešsaistē izmanto par ieročiem. Te pieskaitāmi kiberuzbrukumi, izspiedējprogrammatūra un datu uzlaušana. Tajā pašā laikā starptautiskajā sadarbībā valda spriedze, un līdz ar to mazinās globālais potenciāls novērst un atrisināt konfliktus un visu veidu vardarbību.

Lai piekļūtu resursiem, klikšķiniet šeit.

Pasaule ir sasniegusi būtisku progresu nabadzības samazināšanā: pēdējo trīsdesmit gadu laikā vairāk nekā viens miljards cilvēku ir izkļuvuši no galējas nabadzības. Tomēr cilvēces nabadzīgākās puses ienākumu daļa šajā periodā gandrīz nav mainījusies par spīti tam, ka pasaules ekonomikas kopprodukts kopš 1990. gada ir palielinājies vairāk nekā trīs reizes. Nevienlīdzība kavē ekonomikas progresu, un līdz ar to nevienlīdzības radītās sociālās atšķirības kļūst arvien asākas.

Nevienlīdzība, ko ienākumi, ģeogrāfiskais stāvoklis, dzimums, vecums, etniskā piederība, invaliditāte, seksuālā orientācija, šķira un reliģija rada, ietekmējot piekļuvi resursiem, iespējas un rezultātus, joprojām pastāv gan valstīs, gan starp tām. Dažās pasaules daļās šīs atšķirības kļūst arvien izteiktākas. Turklāt parādās arī nevienlīdzība attiecībā uz piekļuvi tiešsaistes un mobilajām tehnoloģijām.

Lai piekļūtu resursiem, klikšķiniet šeit.

Klimata krīze ir mūslaiku centrālā krīze. Klimats mainās straujāk, nekā domājam. Tomēr, saskaroties ar šo globālo apdraudējumu, mēs nebūt neesam bezspēcīgi. Kā septembrī ģenerālsekretārs Antoniu Gutērrešs norādīja,  “klimata jomā situācija ir ārkārtēja. Tomēr sacīkstē ar klimata pārmaiņām mēs vēl varam uzvarēt”.

No klimata pārmaiņu postošajām sekām nav pasargāts neviens pasaules nostūris. Temperatūras paaugstināšanās veicina vides degradāciju, dabas katastrofas, ekstremālus laikapstākļus, pārtikas un ūdens nepietiekamību, ekonomikas traucējumus, konfliktus un terorismu. Jūras līmenis ceļas, polārais ledus kūst, koraļļu rifi mirst, okeāni paskābinās un meži deg. Ir skaidrs, ka turpināt kā līdz šim nav laba doma. Klimata pārmaiņu izmaksām kļūstot neatgriezeniski augstām, ir pienācis laiks drosmīgām kolektīvām darbībām.

Lai piekļūtu resursiem, klikšķiniet šeit.

Līdz 2050. gadam pasaules iedzīvotāju skaits varētu pieaugt par diviem miljardiem cilvēku — no pašreizējiem 7,7 miljardiem līdz 9,7 miljardiem. Līdz gadsimta beigām, ņemot vērā lejupējo dzimstības tendenci, tas sasniegs gandrīz 11 miljardus. Paredzams, ka laikposmā līdz minētajam gadam arvien vairāk cilvēku dzīvos pilsētās. Bērnu, kas jaunāki par 5 gadiem, būs mazāk nekā cilvēku, kas vecāki par 65 gadiem.

Paredzams, ka līdz 2050. gadam puse no pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma būs attiecināma tikai uz deviņām valstīm: Indija, Nigērija, Pakistāna, Kongo Demokrātiskā Republika, Etiopija, Tanzānija, Indonēzija, Ēģipte un Amerikas Savienotās Valstis (lejupējā secībā). Subsahāras Āfrikā iedzīvotāju skaits varētu divkāršoties, tajā pašā laikā Eiropā iedzīvotāju skaits, domājams, samazināsies.

Ir jāņem vērā arī migrantu plūsmas. Lai gan starptautisko migrantu īpatsvars ir saglabājies aptuveni 3 % apjomā no pasaules iedzīvotāju skaita, viņu skaits pēdējo divdesmit gadu laikā kopš 2000. gada ir palielinājies vairāk nekā uz pusi. Tajā pašā laikā to cilvēku skaits, kuri ir spiesti pamest savas mājas ieilgušu konfliktu dēļ ir strauji pieaudzis, un klimata pārmaiņu un vides degradācijas dēļ tas varētu palielināties vēl vairāk. Lielākā daļa bēgļu un migrantu dodas uz valstīm pasaules dienvidu reģionos.

Lai piekļūtu resursiem, klikšķiniet šeit.

Lai visi dialogi tiktu reģistrēti, lūdzam aizpildīt reģistrācijas veidlapu, kuru atradīsiet mūsu tīmekļa vietnē UN75.org. Ar to ir saistīts unikāls identifikācijas numurs.

3. SOLIS

IEDVESMOT DARBĪBAS

SNIEGT ATSAUKSMES, KOPĪGOT UN ATBALSTĪT RISINĀJUMUS

Pamudinot cilvēkus uz sadarbību un sniedzot lielākas iespējas tikt uzklausītiem, tiek sasniegts viens pamatmērķis: iedvesmot darbības labākai nākotnei. Paredzams, ka ANO75 laikā izstrādātās idejas:

 • informēs publiskās debates;
 • ņems vērā lēmumu pieņēmēji nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • iedvesmos plašāku pilsonisko iesaisti;
 • padziļinās globālo sadarbību.

Katra diskusija ir iespēja mudināt cilvēkus atbilstoši viņu zināšanām un spējām rīkoties pašiem.

Gan oficiālās, gan neformālās sarunās var dzimt idejas un pierādījumi, kas var būt noderīgi nacionālajām un starptautiskajām organizācijām. Secinājumiem būtu jāiedvesmo jaunas programmas, ieguldījumi, partnerības, kampaņas, kā arī citas iespējas.

Diskusiju centrālie rezultāti tiks publicēti globālā platformā.

Ar diskusijā noskaidrotajiem viedokļiem un idejām pasaules līderus un ANO augstākās amatpersonas iepazīstinās augsta līmeņa pasākumā ANO Ģenerālās asamblejas 75. sesijas laikā 2020. gada septembrī. 

REZULTĀTU DOKUMENTĒŠANA

Diskusijas, kuras ir dokumentētas, ir ticamas un dažādos līmeņos pieejamas un kopīgojamas, kā arī nodrošina pamatu rīcībai. Pie tipiskām dokumentēšanas formām pieder:

 • dati par dalībniekiem un atlases kritērijiem;
 • attiecīgie demogrāfiskie dati;
 • video un audio ieraksti ar dalībnieku liecībām;
 • apspriešanas laikā saņemtie fotoattēli un/vai stāsti;
 • dati no sociālajiem medijiem;
 • referentu ziņojumi;
 • analītisks kopsavilkums ar galvenajiem konstatējumiem.

Kas attiecas uz formālajām grupas diskusijām, moderatora veidlapa ļauj centralizēti reģistrēt un analizēt informāciju. Visdažādāko diskusiju dalībnieki var sniegt atsauksmes savam moderatoram vai ANO75 tīmekļa vietnē.

REZULTĀTU VALIDĒŠANA

Atsauksmju veidlapas un ANO75 tīmekļa vietne sniedz iespēju validēt rezultātus un formulēt ierosinājumus vai bažas saistībā ar procesu.

Konstatējumu validēšana var ietvert arī citus vienkāršus soļus, piemēram, apmaiņu ar sanāksmju ziņojumiem vai pētījumu rezultātiem, kā arī papildu datu pieprasījumus. Grupas diskusiju un sanāksmju gadījumā validēšanu var īstenot vizuālu līdzekļu veidā, kas atspoguļo tūlītēju reakciju uz dalībnieku teikto.

VISAPTVEROŠA KOMUNIKĀCIJA

Būtiska nozīme kampaņā ANO75 būs pārliecinošai komunikācijai gan atsevišķu diskusiju ietvaros, gan visu veidu medijos. Cilvēku sejas un stāsti aktualizēs sasāpējušos jautājumus, un tas ietekmēs publiskās debates, kas var stimulēt darbības. Dokumentējot un validējot diskusiju rezultātus, saglabājiet tos cilvēku stāstus un sociālo mediju publikācijas, kam, visticamāk, būs ietekme. Sadarbojieties ar komunikācijas komandām, lai optimāli izmantotu to spējas ietekmēt.

Atsaucei un nacionālo komunikācijas stratēģiju izstrādei skatiet globālo komunikācijas stratēģiju un ANO75 komunikācijas aktīvus.