DALYVAUKITE „JT75“ POKALBYJE!

TAI MŪSŲ PASAULIS. IR MŪSŲ ATEITIS. METAS VISIEMS PADISKUTUOTI APIE TAI, KOKIOS ATEITIES NORIME.

2020 m. minėdamos 75 metų sukaktį, Jungtinės Tautos inicijuoja visuotines diskusijas „JT75“. Diskusijos, kurias pradėjo JT generalinis sekretorius António Guterresas, turėtų būti iki šiol didžiausias ir plačiausio užmojo pasaulinis pokalbis apie kūrimą tokios ateities, kokios norime.

Pasaulyje, kuriame vyksta dramatiški pokyčiai ir kyla sudėtingų uždavinių – nuo klimato krizės iki gyventojų struktūros kaitos ir nenuspėjamos technologijų raidos, – mums labiau nei kada nors anksčiau reikia kolektyvinių veiksmų. Vykdydamos kampaniją „JT75“, Jungtinės Tautos ragins žmones bendromis jėgomis apibrėžti, kaip glaudesnis tarptautinis bendradarbiavimas gali padėti iki 2045 m., kuriais JT sukaks 100 metų, sukurti geresnį pasaulį.

Šiuo lemtingu istorijos momentu per kampaniją „JT75“ užduodami trys svarbūs klausimai:

1.

KOKIĄ ATEITĮ NORIME SUKURTI?

2.

AR EINAME TEISINGU KELIU?

3.

KOKIŲ VEIKSMŲ REIKIA IMTIS, KAD PRIARTĖTUME PRIE TIKSLO?

Pokalbyje dalyvauti gali bet kas. Internetu ir ne internetu, rengiant oficialius ir neoficialius dialogus, kampanija „JT75“ įtrauks kuo daugiau žmonių, labai tikimasi, kad visose 193 JT valstybėse narėse. Drauge jie dalysis savo viltimis ir nuogąstavimais, įvertins dabartinę ir būsimą riziką bei galimybes ir pasiūlys visuotinio bendradarbiavimo sprendimų.

Tuo pat metu vykdant pasaulinę nuomonių apklausą ir žiniasklaidos analizę bus pateikta statistiškai reprezentatyvių duomenų. Apibendrintos nuomonės ir idėjos bus pateiktos pasaulio lyderiams ir plačiai skleidžiamos.

Jungtinėms Tautoms „JT75“ bus klausymo ir mokymosi metai. JT organizacijos, šalių grupės ir pagrindiniai suinteresuotieji subjektai atliks labai svarbų vaidmenį imantis trijų veiksmų:

PADĖTI ŽMONĖMS UŽMEGZTI RYŠIUS

SUBURTI ĮVAIRIAS GRUPES, YPAČ TUOS ASMENIS, KURIE NĖRA DAŽNAI GIRDIMI, IR PRADĖTI NAUJĄ PASAULINĮ DIALOGĄ.

SUSTIPRINTI ŽMONIŲ BALSUS

ATVERTI KOMUNIKACIJOS KANALUS, KAD ŽMONĖS GALĖTŲ KALBĖTI IR BŪTI IŠGIRSTI!

ĮKVĖPTI VEIKTI

TEIKTI ATSILIEPIMUS IR DALYTIS SPRENDIMAIS BEI JUOS SKATINTI.

ŠIUO PRIEMONIŲ RINKINIU PARODOMA, KAIP PRADĖTI POKALBĮ.

„Drauge galime iš viso pasaulio tautų sužinoti, kaip galime geriau spręsti mūsų laikų pasaulinius uždavinius.“

Generalinis sekretorius António Guterresas

PASIŽYMĖKITE SAVO KALENDORIUOSE: „JT75“ TVARKARAŠTIS

2019 M. SPALIO 24 D.

„JT75“ pristatymas

2020 M. SAUSIO 2 D.

Oficiali pradžia

2020 M. BIRŽELIO 26 D.

JT Chartijos diena

2020 M. RUGSĖJO 21 D.

2020 m. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja

2020 M. SPALIO 24 D.

Pabaigos ceremonija JT dienos proga

2020 M. GRUODŽIO 31 D.

Oficiali pabaiga

1 ETAPAS

PADĖTI ŽMONĖMS UŽMEGZTI RYŠIUS

SUBURTI ĮVAIRIAS GRUPES, YPAČ TUOS ASMENIS, KURIE NĖRA DAŽNAI GIRDIMI, IR PRADĖTI NAUJĄ PASAULINĮ DIALOGĄ.

Nuo 2019 m. pabaigos visi JT šalių biurai gali pradėti intensyviai rengtis „JT75“. Negalima švaistyti laiko. Formuojant mūsų ateities viltis ir idėjas turėtų dalyvauti kuo daugiau žmonių.

KAS GALI TARTI ŽODĮ?

Kampanijoje „JT75“ dalyvauti gali visi. Kelios bendros dalyvių kategorijos, be kita ko, yra:

VALDŽIOS INSTITUCIJOS (NACIONALINĖS, VIETOS, REGIONINĖS)
POLITIKOS FORMUOTOJAI, ĮSKAITANT PARLAMENTŲ NARIUS
JAUNIMAS (MOKYKLOSE, UNIVERSITETUOSE IR KT.) IR VIETOS BEI TARPTAUTINIAI JAUNIMO JUDĖJIMAI
PILIETINĖ VISUOMENĖ, ĮSKAITANT KOOPERATYVUS, PROFESINES SĄJUNGAS, NEVYRIAUSYBINES GRUPES IR ŽMONIŲ JUDĖJIMUS
PRIVAČIOJO SEKTORIAUS ĮMONĖS (IR DIDESNĖS, IR MAŽESNĖS)
FONDAI
AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ IR EKSPERTŲ GRUPĖS, TAIP PAT IR PAGAL ESAMAS MOKSLINIŲ TYRIMŲ KRYPTIS
SKAITMENINĖ, TRADICINĖ IR SOCIALINĖ ŽINIASKLAIDA
JT SISTEMA (BIURAI IR PAVIENIAI ASMENYS)
REGIONINĖS ORGANIZACIJOS
PAVIENIAI ASMENYS
KITI SVARBŪS VEIKĖJAI

Tai gali būti ir asmenys, kurie kritiškai vertina Jungtines Tautas, ir kitos grupės, kurios ne visada gali būti girdimos, pavyzdžiui, neįgalieji, migrantai, pabėgėliai, šalių viduje perkelti asmenys ir žmogaus teisių gynėjai. Svarbus ir religinių lyderių bei, atitinkamais atvejais, tradicinių autoritetų indėlis.

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

Iš pradžių trumpai ir įkvepiančiai paaiškinkite:

 • Kodėl kalbamės?
 • Kokia dalyvavimo reikšmė?
 • Koks bus poveikis?
 • Ko galiu imtis?

KELI PATARIMAI, KAD DIALOGAI BŪTŲ SĖKMINGI

 • Nustatykite veiksmingiausius būdus, kuriais galite paskatinti dalyvauti žmones.
 • Atvirai dalykitės informacija.
 • Pašalinkite arba valdykite dalyvavimui kelią užkertančius suvaržymus.
 • Jei reikia, taikykite konfidencialumo apsaugos priemones.
 • Palengvinkite diskusijas ir mažinkite nuovargio nuo konsultacijų riziką rengdami pokalbius jau numatytuose renginiuose ar forumuose – tegu jie būna smagus visuomeninis įvykis!
 • Apsvarstykite galimybę organizuoti dialogus kartu su pagrindiniais nacionaliniais partneriais.
 • Reguliariai įvertinkite ir pritaikykite įgytą patirtį.

2 ETAPAS

SUSTIPRINTI BALSUS

ATVERTI KOMUNIKACIJOS KANALUS, KAD ŽMONĖS GALĖTŲ KALBĖTI IR BŪTI IŠGIRSTI!

Iki šiol didžiausias pasaulinis pokalbis „JT75“ internete ir realiame gyvenime sustiprins įvairių šalių ir įvairių kartų žmonių balsus bendruomenėse, mokyklose, miestuose, bendrovių valdybose ir parlamentuose. Įsivaizduodami jų patirtimi ir perspektyvomis grindžiamus ateities scenarijus, žmonės siūlys sprendimus, kurie turėtų būti įgyvendinami kolektyviniais veiksmais.

KAIP DALYVAUTI?

Prisijungti prie pokalbio galima keliais būdais: dalyvauti socialinės žiniasklaidos kampanijoje, paprastoje minutę trunkančioje apklausoje ar oficialesnėje konsultacijų grupės diskusijoje.

Kelios galimybės:

Paskelbkite „JT75“ filmuką savo socialinės žiniasklaidos platformoje ir paprašykite savo draugų, partnerių ir tinklų pradėti organizuotis. Čia rasite visą komunikacijos išteklių ir idėjų rinkinį.

Dalyvaukite trumpoje „JT75“ apklausoje ir ja dalykitės (beta.un75.online). Persiųskite šį adresą trumpąja SMS žinute, jei tai įmanoma jūsų šalyje.

Surenkite neoficialų pokalbį. Tokie pokalbiai gali vykti bet kur. Gali būti patogu jį susieti su jau numatytais susitikimais ir konferencijomis arba labiau pabendrauti skirtomis progomis, pavyzdžiui, organizacijos darbuotojų komandiniu renginiu, pietumis arba rytine kavos pertraukėle. Jei rengiate susitikimą, pasvarstykite, ar nebūtų galima naudoti tiesioginės transliacijos, kad įvairiose vietose esantiems dalyviams būtų lengva žiūrėti, klausytis ir dalyvauti realiuoju laiku.

Pokalbiai socialinėje žiniasklaidoje. Pradėkite paprastą klausimų ir atsakymų seriją naudodamiesi „Twitter“, „Google Hangouts“, „Facebook“ ir kt. Juos lengvai gali rasti plati auditorija ir tai gali paskatinti ją dalyvauti konsultacijose. Pokalbiai ir klausimai bei atsakymai naudingi ir tiesioginiuose renginiuose.

Internetinės diskusijos. „JT75“ komanda kuria visapusišką interneto platformą, kurioje vyktų skaitmeniniu būdu moderuojami dialogai ir būtų padedama juos rengti. JT šalių komandos ir suinteresuotieji subjektai internetinėms diskusijoms gali naudotis ir alternatyviomis skaitmeninėmis platformomis.

Oficialios konsultacijų grupės. Jų tikslas – nuodugnesni, labiau struktūrizuoti tyrimai, kurie gali būti naudingi rengiant visuotines išvadas. Pasirinkus šį variantą reikės užpildyti išsamesnę atsiliepimų formą. Išsamios oficialioms konsultacijų grupėms skirtos gairės pateikiamos 1 priede.

KLAUSIMŲ FORMULAVIMAS SIEKIANT PRADĖTI POKALBĮ

Kaip atrodytų jūsų idealus pasaulis po 25 metų – minint JT 100 metų sukaktį? Kas skirsis, palyginti su šiandienos pasauliu? Apibūdinkite dieną tame pasaulyje, kurį matote po 25 metų.

 • Kokią ateitį norime sukurti su savo vaikais ir anūkais ir jiems palikti?
 • Kaip mokslas ir technologijos veikia kasdienį gyvenimą? Ar su visais žmonės elgiamasi sąžiningai ir vienodai? Kaip tarpusavyje bendradarbiauja šalys?
 • Kaip manote, ar jūsų vaikai ir anūkai turės mažiau, ar daugiau galimybių, nei turėjote jūs? Ar jie gyvens geriau, ar blogiau, pavyzdžiui, kalbant apie švietimą arba darbo perspektyvas?
 • Kaip manote, ar jūsų arba kita karta bus socialiai, ekonomiškai ir fiziškai judesnė, ar ne tokia judi?
 • Kaip manote, ar gyvensite sveikesnėje, ar ne tokioje sveikoje gamtinėje aplinkoje? Kaip aplinka gali skirtis?
 •  

Pasirinkite vieną arba daugiau sričių arba pridėkite savo ir aptarkite grupėje.

 • Klimato kaita ir aplinkosaugos klausimai (pvz., tarša, miškų naikinimas)
 • Skurdas ir nelygybė
 • Naujosios technologijos (pvz., socialiniai tinklai, dirbtinis intelektas)
 • Demografiniai pokyčiai (pvz., gyventojų skaičiaus augimas, senėjantys gyventojai, migracija, urbanizacija)
 • Grėsmės saugumui (pvz., ginkluotasis konfliktas, kibernetinis karas, nusikalstamumas ir smurtas)
 • Prarastas vyriausybių tarpusavio ir žmonių bei vyriausybių tarpusavio pasitikėjimas

Kokių veiksmų turėtume imtis dabar, kad paliktume geresnį pasaulį ateities kartoms?

 • Ką galite nuveikti kaip pavienis asmuo padėdamas kurti pasaulį, kurio norime? Ką darote, kad pasaulis būtų geresnis?
 • Kas turi imtis veiksmų valdyti šias tendencijas? Koks turėtų būti vyriausybių vaidmuo? Įmonių? Pilietinės visuomenės? Pavienių asmenų? Kitų suinteresuotųjų subjektų?
 • Kokių veiklos ir bendradarbiavimo formų gali reikėti vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis? Kokį vaidmenį palengvinant tuos veiksmus galėtų atlikti Jungtinės Tautos ir kitos tarptautinės institucijos? Kaip jos galėtų veikti geriau?

PATARIMAI MODERATORIAMS

Per neoficialius pokalbius ir labiau struktūrizuotose konsultacijų grupėse itin svarbų vaidmenį atlieka moderatorius. Keli bendrieji principai yra:

 • Aiškiai informuoti, kodėl rengiami dialogai ir kuria kryptimi vyks diskusija
 • Gerbti dalijimąsi skirtingais požiūriais ir padėti jais dalytis
 • Konstruktyviai spręsti nesuderinamų nuomonių ir galios disbalanso problemas
 • Prisitaikyti prie vietos poreikių
 • Įvertinti konsultacijų metodą
 • Užtikrinti, kad diskusijos būtų tam tikru mastu registruojamos ir kad būtų galima pateikti atsiliepimų

IŠTEKLIAI POKALBIUI PRADĖTI

Filmukai, tinklalaidės, socialinei žiniasklaidai skirtos priemonės, su prekės ženklu susijusios gairės ir kiti ištekliai pateikiami „Trello“.

Susipažinkite su šiomis glaustomis „JT75“ komandos parengtomis informacijos suvestinėmis, skirtomis kai kuriems aktualiausiems klausimams:

Dėl technologijų mūsų pasaulis gali tapti sąžiningesnis, taikesnis ir teisingesnis, bet jos taip pat gali kelti pavojų privatumui, palengvinti autokratinę kontrolę ir padėti kurstyti konfliktus bei skatinti nelygybę. Vis dėlto nors ateities technologijos gali atrodyti grėsmingos, jos neturėtų kelti nerimo. Kaip ir ankstesnės kartos, mes – valdžios institucijos, įmonės ir pavieniai asmenys – galime rinktis, kaip naująsias technologijas panaudosime. Gerais ar blogais tikslais?

Skaitykite daugiau.

Konfliktų ir smurto pobūdis nuo tada, kai prieš 75 metų buvo sukurtos JT, iš esmės pakito. Per konfliktus žūsta mažiau žmonių, bet jie trunka ilgiau ir dažniau vyksta tarp šalių vidinių grupuočių, o ne valstybių. Žmogžudysčių kai kuriose pasaulio dalyse vykdoma vis dažniau ir daugėja išpuolių dėl lyties.

Technologijoms tobulėjant, vadinamieji botai, dronai ir tiesioginė transliacija internetu naudojami kaip ginklai, rengiami kibernetiniai išpuoliai, naudojama išpirkos reikalavimo programinė įranga, įsilaužiant į sistemą pavagiami duomenys. Tuo pat metu tarptautinis bendradarbiavimas silpnėja, todėl mažėja pasaulinis potencialas užkirsti kelią visų formų konfliktui ir smurtui ir spręsti šias problemas.

Skaitykite daugiau.

Pasaulyje daug pasiekta mažinant skurdą: per pastaruosius tris dešimtmečius daugiau kaip milijardas žmonių išbrido iš didžiulio skurdo. Vis dėlto skurdesnės žmonijos pusės pajamų dalis per šį laikotarpį beveik nepakito nepaisant to, kad nuo 1990 m. pasaulinė ekonomikos produkcija padidėjo daugiau negu trigubai. Nelygybė stabdo ekonominę pažangą, o tai savo ruožtu didina dėl nelygybės atsirandančius socialinius skirtumus.

Nelygybė dėl pajamų, geografinės padėties, lyties, amžiaus, etninės kilmės, negalios, lytinės orientacijos, klasės ir religijos, nulemianti prieigą prie išteklių, galimybes ir rezultatus, šalyse ir tarp jų nenyksta. Kai kuriose pasaulio dalyse šis atotrūkis tampa ryškesnis. Tuo pat metu atsiranda skirtumų naujose srityse, tokiose kaip galimybės naudotis interneto ir judriojo ryšio technologijomis.

Skaitykite daugiau.

Klimato kaita yra mūsų laikus apibūdinanti krizė ir ji vyksta net greičiau, negu baiminomės. Tačiau šios pasaulinės grėsmės akivaizdoje toli gražu nesame bejėgiai. Kaip rugsėjo mėn. nurodė generalinis sekretorius António Guterresas, „kritiška klimato padėtis – tai lenktynės, kurias kol kas pralaimime, tačiau vis dar galime jas laimėti“.

Joks pasaulio kampelis nėra apsaugotas nuo pražūtingų klimato kaitos padarinių. Kylanti temperatūra prisideda prie aplinkos būklės blogėjimo, gaivalinių nelaimių, ekstremalių oro sąlygų, nepakankamo aprūpinimo maistu ir vandeniu, ekonominių sukrėtimų, konfliktų ir terorizmo. Kyla jūros lygis, tirpsta Arkties ledas, žūsta koralų rifai, vandenynai rūgštėja ir dega miškai. Akivaizdu, kad veikti kaip įprasta nepakanka. Didžiulė klimato kaitos kaina ima mušti rekordus, kurių sumažinti neįmanoma, todėl atėjo metas imtis drąsių kolektyvinių veiksmų.

Skaitykite daugiau.

Numatoma, kad 2050 m. pasaulio gyventojų skaičius išaugs dviem milijardais – nuo 7,7 mlrd. šiuo metu iki 9,7 mlrd. 2050 m., ir iki amžiaus pabaigos, toliau mažėjant gimstamumui, sieks rekordinius beveik 11 mlrd. žmonių. Numatoma, kad šiuo laikotarpiu vis daugiau pasaulio gyventojų gyvens miestuose, o 65 metų ir vyresnių asmenų skaičius bus didesnis negu mažesnių nei 5 metų vaikų.

Manoma, kad pusę pasaulio gyventojų skaičiaus augimo nuo dabar iki 2050 m. sudarys tik devynių šalių – Indijos, Nigerijos, Pakistano, Kongo Demokratinės Respublikos, Etiopijos, Tanzanijos, Indonezijos, Egipto ir Jungtinių Amerikos Valstijų (mažėjančia augimo tvarka) – gyventojai. Užsachario Afrikos gyventojų skaičius greičiausiai padvigubės, o Europos gyventojų – sumažės.

Tuo pat metu žmonės juda. Nors tarptautinių migrantų procentinė dalis per pastaruosius du dešimtmečius ir toliau sudarė apie 3 proc. pasaulio gyventojų, jų skaičius nuo 2000 m. padidėjo daugiau negu perpus. Tuo pat metu dėl užsitęsusių konfliktų labai išaugo žmonių, priverstų palikti savo namus, skaičius. Jis gali didėti toliau dėl klimato kaitos ir aplinkos būklės blogėjimo. Didžioji pabėgėlių ir migrantų srauto dalis nukreipta į vadinamųjų globalių Pietų šalis.

Skaitykite daugiau.

Kad būtų galima suskaičiuoti visus dialogus, užpildykite registracijos formą, kuri pateikiama ir mūsų svetainėje UN75.org. Tai padarius bus suteiktas unikalus identifikavimo numeris.

3 ETAPAS

ĮKVĖPTI VEIKTI

TEIKTI ATSILIEPIMUS IR DALYTIS SPRENDIMAIS BEI JUOS SKATINTI.

Padedant žmonėms užmegzti ryšius ir sustiprinant jų balsus siekiama pagrindinio tikslo – įkvėpti imtis veiksmų, kad ateitis būtų geresnė. Per kampaniją „JT75“ kilusios idėjos:

 • turėtų suteikti informacijos viešoms diskusijoms,
 • į jas turėtų atsižvelgti nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis sprendimus priimantys asmenys,
 • turėtų įkvėpti gausesnį piliečių dalyvavimą,
 • turėtų sustiprinti visuotinį bendradarbiavimą.

Kiekvienas pokalbis – tai galimybė paraginti dalyvius imtis veiksmų savo gyvenime atsižvelgiant į tai, ką jie išgirdo ir sužinojo.

Ir per oficialius, ir per neoficialius dialogus gali būti suteikta įžvalgų ir faktų, kuriuos gali pritaikyti nacionalinės ir tarptautinės organizacijos. Išvados, pavyzdžiui, gali įkvėpti naujas programas, investicijas, partnerystės ryšius ir kampanijas.

Kampanijos „JT75“ komanda kuria pasaulinę platformą, skirtą svarbiausiems diskusijų rezultatams iliustruoti.

Pareikštos nuomonės ir idėjos bus pristatytos pasaulio lyderiams ir vyresniesiems JT pareigūnams svarbiame renginyje per 2020 m. rugsėjo mėn. įvyksiančią Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos 75-ąją sesiją.

REZULTATŲ DOKUMENTAVIMAS

Dialogų dokumentavimu užtikrinamas jų patikimumas ir galimybė skleisti jų rezultatus įvairiais lygmenimis bei pateikiama faktinių duomenų veiksmams. Tarp tipiškų dokumentavimo formų yra:

 • duomenys, kas dalyvavo ir kaip dalyviai buvo atrinkti,
 • reikiami demografiniai duomenys,
 • vaizdo ir garso įrašai su dalyvių liudijimais,
 • konsultacijų nuotraukos ir (arba) pasakojimai,
 • socialinės žiniasklaidos duomenys,
 • pranešėjų ataskaitos,
 • analitinė santrauka su pagrindinėmis išvadomis.

Oficialių konsultacijų grupių moderatoriams parengta forma suteikia galimybę centralizuotai užregistruoti informaciją ir ją analizuoti. Įvairiausiuose pokalbiuose dalyvaujantys asmenys gali pateikti atsiliepimų per savo moderatorių arba kampanijos „JT75“ interneto svetainėje.

REZULTATŲ PATVIRTINIMAS

Ir atsiliepimų formos, ir „JT75“ interneto svetainė suteiks galimybių patvirtinti rezultatus ir pateikti pasiūlymų arba pareikšti susirūpinimą dėl proceso.

Tvirtinant rezultatus gali būti imamasi ir kitų paprastų priemonių, pavyzdžiui, dalijamasi posėdžių ataskaitomis arba apklausų rezultatais ir prašoma pateikti papildomos informacijos. Iš dalies patvirtinama gali būti ir per konsultacijų grupių bei kitus susitikimus naudojant vizualius metodus, suteikiančius galimybę nedelsiant reaguoti į tai, ką išsako dalyviai.

KUO PLATESNĖ KOMUNIKACIJA

Įtikinama komunikacija bus nepaprastai svarbi per visą kampaniją „JT75“ – ir per individualias konsultacijas, ir visų formų žiniasklaidoje. Žmonių veidai ir pasakojimai suteiks nagrinėjamoms temoms gyvybės ir paveiks viešus debatus, kurie gali paskatinti imtis veiksmų. Dokumentuodami ir tvirtindami dialogus sekite žmones, pasakojimus ir socialinės žiniasklaidos gijas, kurios greičiausiai turės poveikio. Dirbkite su komunikacijos komandomis, kad kuo geriau pasinaudotumėte jų įtakos galia.

Informacijos tikslais ir rengdami nacionalines komunikacijos strategijas, susipažinkite su visuotine komunikacijos strategija ir kampanijos „JT75“ komunikacijos ištekliais.