DOŁĄCZ DO DYSKUSJI ONZ75: TO WAŻNE!

TO JEST NASZ ŚWIAT I NASZA PRZYSZŁOŚĆ. NADSZEDŁ CZAS, ABY WSZYSCY LUDZIE NA CAŁYM ŚWIECIE ZACZĘLI MÓWIĆ O PRZYSZŁOŚCI, JAKĄ CHCĄ MIEĆ.

Z okazji 75. rocznicy swojego istnienia, w 2020 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych rozpoczyna debatę publiczną – ONZ75. Debata ta, zapoczątkowana przez Sekretarza Generalnego ONZ, Antónia Guterresa, ma być największą i najbardziej kompleksową ogólnoświatową dyskusją na temat budowania przyszłości, jaką chcemy mieć.

W świecie radykalnych zmian i złożonych wyzwań – od kryzysu klimatycznego, przez zmiany w strukturze ludności, po nieznany kierunek rozwoju technologii – bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy wspólnych działań. Za pomocą inicjatywy ONZ75 Organizacja Narodów Zjednoczonych chce zachęcić ludzi do wspólnego określenia, w jaki sposób usprawniona współpraca międzynarodowa może pomóc w tworzeniu lepszego świata do roku 2045, kiedy ONZ będzie obchodzić setną rocznicę swojego powstania.

W tym kluczowym momencie w historii w ramach debaty ONZ75 zadajemy trzy kluczowe pytania:

1.

JAKĄ PRZYSZŁOŚĆ CHCEMY ZBUDOWAĆ?

2.

CZY JESTEŚMY NA DOBREJ DRODZE?

3.

JAKICH DZIAŁAŃ POTRZEBA, ABY WYPEŁNIĆ LUKĘ POMIĘDZY OCZEKIWANIAMI A OBECNĄ SYTUACJĄ ŚWIATA?

Do dyskusji może dołączyć każdy. Debata ONZ75 zaangażuje tylu ludzi, ile będzie możliwe – w ramach dyskusji online i offline zarówno formalnych, jak i nieformalnych – docelowo we wszystkich 193 państwach członkowskich ONZ. Razem będą oni dzielić się swoimi nadziejami i obawami, oceniać obecne i przyszłe zagrożenia i możliwości oraz poszukiwać rozwiązań z myślą o globalnej współpracy.

Dzięki równoległym globalnym badaniom opinii publicznej i analizie mediów otrzymamy reprezentatywne statystycznie dane. Skonsolidowane opinie i pomysły zostaną przedstawione światowym przywódcom i szeroko rozpowszechnione.

Dla Organizacji Narodów Zjednoczonych rok 2020 będzie rokiem słuchania i uczenia się. Organizacje ONZ, zespoły krajowe i główne zainteresowane strony będą odgrywały kluczowe role w podejmowaniu trzech działań:

POŁĄCZMY SIĘ WSZYSCY

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH GRUP, SZCZEGÓLNIE TYCH, KTÓRE RZADKO ZOSTAJĄ WYSŁUCHANE, ABY KSZTAŁTOWAĆ NOWĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ DEBATĘ.

WZMACNIAJMY SWÓJ GŁOS

OTWIERANIE KANAŁÓW, DZIĘKI KTÓRYM LUDZIE MOGĄ MÓWIĆ I ZOSTAĆ WYSŁUCHANI.

DZIAŁAJMY

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH, DZIELENIE SIĘ ROZWIĄZANIAMI I ICH WSPIERANIE.

W TYM ZESTAWIE NARZĘDZI POKAZANO, JAK ROZPOCZĄĆ DYSKUSJĘ.

„Wszyscy możemy dowiedzieć się od ludzi na całym świecie, co możemy zrobić lepiej, by pokonać globalne wyzwania naszych czasów.”

Sekretarz Generalny António Guterres

ZAZNACZ W SWOIM KALENDARZU: HARMONOGRAM ONZ75

24 PAŹDZIERNIKA 2019 R

Prezentacja ONZ75

2 STYCZNIA 2020 R.

Oficjalne rozpoczęcie

26 CZERWCA 2020 R.

Dzień Karty Narodów Zjednoczonych

21 WRZEŚNIA 2020 R.

Zgromadzenie Ogólne ONZ 2020

24 PAŹDZIERNIKA 2020 R.

Dzień Narodów Zjednoczonych

31 GRUDNIA 2020 R.

Oficjalne zakończenie

KROK 1

POŁĄCZMY SIĘ WSZYSCY

ŁĄCZENIE RÓŻNYCH GRUP, SZCZEGÓLNIE TYCH, KTÓRE RZADKO ZOSTAJĄ WYSŁUCHANE, ABY KSZTAŁTOWAĆ NOWĄ OGÓLNOŚWIATOWĄ DEBATĘ.

Począwszy od końca 2019 roku, wszystkie biura krajowe ONZ mogą przygotowywać się do ONZ75. Nie ma czasu do stracenia – w kształtowaniu naszych nadziei i pomysłów na przyszłość powinno brać udział jak najwięcej ludzi.

KTO MOŻE ZABRAĆ GŁOS?

W inicjatywę ONZ75 może się zaangażować każdy. Ogólne kategorie uczestników obejmują m.in.:

WŁADZE (KRAJOWE, LOKALNE, REGIONALNE)
DECYDENTÓW, W TYM PARLAMENTARZYSTÓW
MŁODZIEŻ, W TYM W SZKOŁACH, NA UNIWERSYTETACH ORAZ LOKALNE I MIĘDZYNARODOWE RUCHY MŁODZIEŻOWE
SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, W TYM SPÓŁDZIELNIE, ZWIĄZKI, GRUPY POZARZĄDOWE I RUCHY SPOŁECZNE
PRZEDSIĘBIORSTWA SEKTORA PRYWATNEGO, WIĘKSZE I MNIEJSZE FIRMY
FUNDACJE
UCZELNIE I OŚRODKI ANALITYCZNE, W TYM ZA POŚREDNICTWEM ISTNIEJĄCYCH KONCEPCJI BADAWCZYCH
MEDIA: CYFROWE, TRADYCYJNE I SPOŁECZNOŚCIOWE
SYSTEM NZ (BIURA I OSOBY FIZYCZNE)
ORGANIZACJE REGIONALNE
OSOBY FIZYCZNE
INNE WAŻNE PODMIOTY

Mogą do nich należeć osoby nastawione krytycznie do Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz inne grupy, które nie zawsze są wysłuchiwane, takie jak osoby z niepełnosprawnościami, migranci, uchodźcy, przesiedleńcy wewnętrzni i obrońcy praw człowieka. Ważny jest również wkład przywódców religijnych, a w stosownych przypadkach również przedstawicieli tradycyjnych władz.

JAK ZAINICJOWAĆ DYSKUSJĘ

Na początku wyjaśnij w krótki i inspirujący sposób:

 • Dlaczego rozmawiamy?
 • Dlaczego uczestnictwo jest ważne?
 • Jaki będzie miało wpływ?
 • Co mogę zrobić?

Dodatkowe informacje można znaleźć w odpowiedziach na często zadawane pytania.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKUTECZNYCH DYSKUSJI

 • Określ najskuteczniejsze kanały docierania do uczestników.
 • Otwarcie dziel się informacjami.
 • Usuwaj przeszkody dla uczestnictwa.
 • W razie potrzeby wprowadź zabezpieczenia dotyczące poufności.
 • Postaw na ułatwienia i zmniejszaj „zmęczenie konsultacjami”, organizując dyskusje w ramach istniejących wydarzeń lub forów – niech będzie zabawnie i towarzysko!
 • Rozważ organizowanie dyskusji wspólnie z kluczowymi partnerami krajowymi.
 • Regularnie wyciągaj wnioski i wykorzystuj to, czego się nauczyłeś.

KROK 2

WZMOCNIJMY SWÓJ GŁOS

OTWIERANIE KANAŁÓW, DZIĘKI KTÓRYM LUDZIE MOGĄ MÓWIĆ I ZOSTAĆ WYSŁUCHANI.

Jako największa w historii ogólnoświatowa dyskusja, debata ONZ75 sprawi, że głosy ludzi będą słyszane zarówno w internecie, jak i poza nim, w społecznościach, szkołach, miastach, salach konferencyjnych i parlamentach, we wszystkich krajach i pokoleniach. Wyobrażając sobie możliwe scenariusze na podstawie własnych doświadczeń i perspektyw, ludzie będą poszukiwać rozwiązań opartych na wspólnych działaniach.

JAK DO NAS DOŁĄCZYĆ?

Jest kilka sposobów na dołączenie do dyskusji – od kampanii w mediach społecznościowych, przez prostą jednominutową ankietę, po bardziej formalne grupy dyskusyjne.

Do możliwych wariantów należą:

Umieść nagranie wideo ONZ75 na swojej platformie społecznościowej i poproś znajomych, partnerów i sieci o dołączenie. Kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do pełnego zestawu zasobów informacyjnych i sposobów komunikacji.

Weź udział w krótkiej ankiecie ONZ75 i udostępnij ją: beta.un75.online – skopiuj ten link do wiadomości SMS, jeśli usługa jest dostępna w Twoim kraju.

Zorganizuj nieformalną dyskusję: można to zrobić wszędzie. Dobrym rozwiązaniem może być dołączenie do istniejących spotkań i konferencji lub wydarzeń o charakterze bardziej towarzyskim, takich jak impreza zespołowa, lunch lub poranek przy kawie. Organizując spotkanie, rozważ wykorzystanie transmisji na żywo umożliwiającej oglądanie, słuchanie i branie udziału w czasie rzeczywistym przez uczestników w różnych miejscach.

Czaty w mediach społecznościowych: przeprowadź prostą sesję pytań i odpowiedzi przy użyciu Twittera, Google Hangouts, Facebooka itp. Platformy te są łatwo dostępne dla szerokiej publiczności i mogą zachęcić do udziału w konsultacjach. Czaty i sesje pytań i odpowiedzi przydają się również podczas wydarzeń na żywo.

Dyskusje w internecie: zespół ONZ75 opracowuje kompleksową platformę internetową do prowadzenia i ułatwiania moderowanych cyfrowo dyskusji. Dla zespołów krajowych ONZ i zainteresowanych stron będą również dostępne alternatywne platformy cyfrowe do prowadzenia dyskusji internetowych.

Formalne grupy dyskusyjne: mają na celu prowadzenie dokładniejszych, ustrukturyzowanych badań, które mogą stać się podstawą dla globalnych ustaleń. Wariant ten wymaga wypełnienia bardziej szczegółowego formularza informacji zwrotnej. Dalsze informacje na temat prowadzenia formalnych grup dyskusyjnych znajdują się w załączniku 1.

FORMUŁOWANIE PYTAŃ INICJUJĄCYCH DYSKUSJĘ

Jak wyglądałby Twój idealny świat za 25 lat – w 100. rocznicę istnienia ONZ? Czym różni się on od dzisiejszego świata? Opisz, jak będzie wyglądał dzień w świecie za 25 lat.

 • Jaką przyszłość chcemy stworzyć z naszymi dziećmi i wnukami oraz dla nich?
 • Jak nauka i technologia wpływają na codzienne życie? Czy ludzie są traktowani sprawiedliwie i równo? Jak państwa współpracują ze sobą?
 • Czy sądzisz, że Twoje dzieci i wnuki będą miały więcej możliwości niż Ty? A może będą miały ich mniej? Czy będzie im się żyło lepiej, na przykład jeśli chodzi o edukację lub perspektywy zawodowe? A może gorzej?
 • Czy sądzisz, że będziesz bardziej mobilny/mobilna – społecznie, ekonomicznie, fizycznie? A może mniej? A następne pokolenie?
 • Czy uważasz, że będziesz żyć w mniej lub bardziej zdrowym środowisku naturalnym? Jak może zmienić się środowisko w przyszłości?

Wybierz co najmniej jeden obszar lub dodaj własne i omów je w ramach grupy.

 • Zmiana klimatu i problemy środowiskowe (np. zanieczyszczenie, wylesianie)
 • Ubóstwo i nierówność
 • Nowe technologie (np. media społecznościowe, sztuczna inteligencja)
 • Zmiany demograficzne (np. wzrost liczby ludności, starzenie się społeczeństwa, migracje, urbanizacja)
 • Zagrożenia dla bezpieczeństwa (np. konflikt zbrojny, cyberwojna, przestępczość i przemoc)
 • Utrata zaufania między rządami oraz między ludźmi a rządami.

Jakie działania powinniśmy podjąć teraz, aby stworzyć lepszy świat dla przyszłych pokoleń?

 • Co możesz zrobić jako jednostka, aby tworzyć świat, jakiego chcemy? Co robisz dla lepszego świata?
 • Kto musi podjąć działania, aby uporać się z istniejącymi problemami? Jaka powinna być rola rządów, przedsiębiorstw, społeczeństwa obywatelskiego, osób fizycznych, innych podmiotów?
 • Jakie formy działań i współpracy mogą być potrzebne na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym? Jaką rolę w ułatwianiu tych działań mogą odgrywać Organizacja Narodów Zjednoczonych i inne instytucje międzynarodowe? Jak mogą one usprawnić swoje działania?

WSKAZÓWKI DLA MODERATORÓW

Moderator odgrywa kluczową rolę zarówno w dyskusjach nieformalnych, jak i w bardziej ustrukturyzowanych grupach dyskusyjnych. Oto kilka wskazówek:

 • Jasno informuj uczestników, dlaczego odbywa się dyskusja i dokąd ma zmierzać
 • Szanuj różne perspektywy i ułatwiaj dzielenie się różnymi punktami widzenia
 • Konstruktywnie odnoś się do stanowisk spornych i braku równowagi sił
 • Dostosowuj się do lokalnych potrzeb
 • Oceniaj podejście konsultacyjne
 • Zapewnij możliwość rejestrowania i udzielania informacji zwrotnych

ZASOBY NA START

Nagrania wideo, podcasty, narzędzia mediów społecznościowych, wytyczne dotyczące identyfikacji wizualnej i inne zasoby znajdują się na stronie Trello.

Zapoznaj się z informacjami poniżej, aby przypomnieć sobie niektóre z najpilniejszych problemów poruszonych przez zespół ONZ75:

Technologie mogą sprawić, że nasz świat będzie bardziej uczciwy, spokojniejszy i sprawiedliwszy, ale mogą również zagrażać prywatności, ułatwiać autokratyczną kontrolę oraz stymulować konflikty i nierówności. Chociaż technologie przyszłości mogą wydawać się złowrogie, nie muszą takie być. Tak jak poprzednie pokolenia, również my – rządy, przedsiębiorstwa i osoby prywatne – mamy wybór, jak wykorzystać nowe technologie. Wykorzystamy je dobrze czy źle?

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej.

Charakter konfliktów i przemocy znacznie się zmienił od czasu założenia ONZ 75 lat temu. Konflikty pociągają za sobą mniej ofiar śmiertelnych, ale trwają dłużej i częściej toczą się między grupami w obrębie danego kraju, a nie między państwami. W niektórych częściach świata rośnie liczba zabójstw, a ataki na tle płciowym są coraz częstsze.

Ponadto postęp technologiczny doprowadził do powstania uzbrojonych botów, dronów, transmisji na żywo, cyberataków, oprogramowania typu ransomware i hakowania danych. Jednocześnie współpraca międzynarodowa znajduje się pod presją, co zmniejsza globalny potencjał zapobiegania konfliktom i przemocy we wszystkich formach oraz ich rozwiązywania.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej.

Świat poczynił znaczne postępy w dziedzinie zmniejszania ubóstwa: przez ostatnie trzy dekady ponad miliard osób wydźwignęło się ze skrajnego ubóstwa. Udział w dochodach biedniejszej połowy ludzkości zmienił się jednak w tym okresie nieznacznie, mimo że od 1990 r. światowa produkcja gospodarcza wzrosła ponad trzykrotnie. Nierówności podważają postęp gospodarczy, co z kolei pogłębia podziały społeczne powodowane przez nierówności.

Zarówno w obrębie krajów, jak i między nimi w dalszym ciągu utrzymują się nierówności spowodowane przez dochody, czynniki geograficzne, płeć, wiek, pochodzenie etniczne, niepełnosprawność, orientację seksualną, podziały klasowe i religię, decydujące o dostępie, możliwościach i wynikach. W niektórych częściach świata podziały te stają się coraz wyraźniejsze. Jednocześnie pojawiają się nowe luki w nowych obszarach, takich jak dostęp do technologii internetowych i mobilnych.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej.

Zmiana klimatu jest najpoważniejszym kryzysem naszych czasów i następuje jeszcze szybciej, niż się spodziewaliśmy. W obliczu tego globalnego zagrożenia nie jesteśmy jednak bezsilni. We wrześniu Sekretarz Generalny António Guterres zauważył, że „zagrożenie klimatyczne to wyścig, który obecnie przegrywamy, ale który możemy wygrać”.

Żaden zakątek świata nie jest odporny na niszczycielskie skutki zmiany klimatu. Rosnące temperatury przyczyniają się do degradacji środowiska, klęsk żywiołowych, ekstremalnych zdarzeń pogodowych, braku bezpieczeństwa żywnościowego i wodnego, zakłóceń gospodarczych, konfliktów i terroryzmu. Podnosi się poziom mórz, Arktyka topnieje, giną rafy koralowe, oceany ulegają zakwaszaniu, lasy płoną. Oczywiste jest, że utrzymanie status quo nie wystarczy. Ponieważ nieskończenie wysokie koszty zmiany klimatu osiągają nieodwracalne rozmiary, nadszedł czas na odważne działania zbiorowe.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej.

Przewiduje się, że do 2050 r. liczba ludności wzrośnie o dwa miliardy – z obecnych 7,7 miliarda do 9,7 miliarda, a pod koniec stulecia, przy uwzględnieniu dalszego spadku wskaźnika urodzeń, osiągnie rekordowy poziom prawie 11 miliardów. Według prognoz w okresie tym coraz więcej osób na całym świecie będzie zamieszkiwać na obszarach miejskich, a liczba dzieci poniżej 5 roku życia będzie mniejsza od liczby osób w wieku co najmniej 65 lat.

Przewiduje się, że połowa światowego wzrostu liczby ludności od chwili obecnej do 2050 r. będzie mieć miejsce tylko w dziewięciu krajach: Indiach, Nigerii, Pakistanie, Demokratycznej Republice Konga, Etiopii, Tanzanii, Indonezji, Egipcie i Stanach Zjednoczonych (w porządku malejącym). Prawdopodobnie podwoi się liczba ludności Afryki Subsaharyjskiej, podczas gdy liczba ludności Europy najpewniej zmaleje.

Jednocześnie ludzie się przemieszczają. W ostatnich dwóch dekadach odsetek migrantów międzynarodowych pozostawał na poziomie około 3 procent światowej populacji, jednak od 2000 r. ich liczba wzrosła ponad dwukrotnie. Jednocześnie znacznie wzrosła liczba osób zmuszonych do opuszczenia swoich domów ze względu na długotrwałe konflikty, i może w dalszym ciągu rosnąć z powodu zmiany klimatu i degradacji środowiska. Znaczna większość przepływów uchodźców i migrantów trafia do krajów w południowej części świata.

Kliknij tutaj, aby przeczytać więcej.

Abyśmy mogli uwzględnić wszystkie dyskusje, prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie internetowej UN75.org. Przy rejestracji otrzymasz swój niepowtarzalny numer identyfikacyjny.

KROK 3

DZIAŁAJMY

UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNYCH, DZIELENIE SIĘ ROZWIĄZANIAMI I ICH WSPIERANIE.

Łączenie ludzi i wzmacnianie ich głosu mają jeden główny cel: inspirowanie działań na rzecz lepszej przyszłości. Oczekuje się, że pomysły sformułowane w trakcie debaty ONZ75:

 • będą stanowić podstawę debaty publicznej,
 • zostaną uwzględnione przez krajowych i międzynarodowych decydentów,
 • będą inspirowały do szerszego uczestnictwa obywatelskiego,
 • pogłębią globalną współpracę.

Każda dyskusja jest okazją do zachęcania ludzi do podjęcia własnej inicjatywy w oparciu o to, co usłyszeli i czego się nauczyli.

Formalne i nieformalne dyskusje mogą dostarczyć informacji i pomysłów, które organizacje krajowe i międzynarodowe będą mogły zastosować w praktyce. Wyciągnięte wnioski mogą być inspiracją między innymi dla nowych programów, inwestycji, partnerstw i kampanii.

Zespół ONZ75 pracuje nad stworzeniem globalnej platformy, na której będą udostępniane główne wyniki dyskusji.

Przekazane opinie i pomysły zostaną przedstawione światowym przywódcom i wyższym urzędnikom ONZ na 75. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ we wrześniu 2020 roku.

REJESTROWANIE DYSKUSJI

Rejestrowanie dyskusji sprawia, że są one wiarygodne i można je udostępniać na różnych poziomach, a także dostarcza danych dotyczących podejmowanych działań. Typowe formy dokumentacji obejmują m.in.:

 • dane dotyczące uczestników dyskusji i sposobu ich wyboru
 • właściwe dane demograficzne
 • nagrania audio i wideo z relacjami uczestników
 • zdjęcia i historie uzyskane podczas konsultacji
 • dane z mediów społecznościowych
 • sprawozdania sporządzone przez sprawozdawców
 • podsumowanie analityczne z kluczowymi ustaleniami.

W przypadku formalnych grup dyskusyjnych formularz moderatora umożliwia centralną rejestrację i analizę informacji. Osoby uczestniczące we wszelkich dyskusjach mogą udzielać informacji zwrotnych za pośrednictwem moderatora lub strony ONZ75.

WALIDACJA WYNIKÓW

Formularze informacji zwrotnej i strona internetowa ONZ75 dają możliwość walidacji wyników i przedstawiania sugestii lub obaw dotyczących procesu.

Walidacja ustaleń może obejmować również inne proste działania, takie jak udostępnianie sprawozdań ze spotkań lub wyników ankiet oraz prośby o dodatkowe informacje. Walidację można przeprowadzić podczas grup dyskusyjnych i spotkań, wykorzystując metody wizualne do natychmiastowego przekazywania informacji zwrotnych na temat wypowiedzi uczestników.

KOMUNIKACJA O SZEROKIM ZAKRESIE I ZASIĘGU

Przekonująca komunikacja w trakcie debaty ONZ75 będzie miała kluczowe znaczenie – zarówno w ramach konsultacji, jak i przy użyciu wszelkich mediów. Twarze i historie ludzi ożywią omawiane kwestie i tym samym wpłyną na publiczne debaty, które mogą przerodzić się w działania. Przy dokumentowaniu i walidacji dyskusji, obserwuj ludzi, historie i wątki z mediów społecznościowych, które mają największą szansę na wywarcie wpływu. Współpracuj z zespołami ds. komunikacji, aby jak najlepiej wykorzystać ich siłę oddziaływania.

Aby dowiedzieć się więcej na ten temat i opracować krajowe strategie komunikacji, zapoznaj się z globalną strategię komunikacji i zasobami informacyjnymi ONZ75.