KAKO SODELOVATI V RAZPRAVI ZN75?

TO JE NAŠ SVET. IN NAŠA PRIHODNOST. TOREJ JE ČAS, DA VSI POVSOD GOVORIMO O TEM, KAKŠNE PRIHODNOSTI SI ŽELIMO.

Združeni narodi ob svoji 75. obletnici, ki jo praznujejo leta 2020, začenjajo razpravo ZN75, ki jo je sprožil generalni sekretar ZN António Guterres. Po pričakovanjih bo to najobsežnejša svetovna razprava doslej o oblikovanju prihodnosti, kakršne si želimo.

V svetu korenitih sprememb in zahtevnih izzivov, od podnebne krize do premikov prebivalstva in neznane smeri, ki jo bo ubrala tehnologija, moramo bolj kot kdaj prej ukrepati skupaj. Prek ZN75 bodo Združeni narodi ljudi spodbudili, da skupaj premislijo, kako lahko okrepljeno mednarodno sodelovanje pripomore k oblikovanju boljšega sveta do leta 2045, tj. do stote obletnice ZN.

V tem ključnem zgodovinskem trenutku pobuda ZN75 postavlja tri pomembna vprašanja:

1.

KAKŠNO PRIHODNOST ŽELIMO USTVARITI?

2.

SMO NA PRAVI POTI?

3.

KATERI UKREPI SO POTREBNI ZA PREMOSTITEV VRZELI?

Razpravi se lahko pridruži vsakdo. Pobuda ZN75 bo prek spleta in drugje, s formalnimi in neformalnimi dialogi, vključila čim več ljudi, po možnosti v vseh 193 državah članicah ZN. Skupaj bodo govorili o svojih pričakovanjih in strahovih, ocenili sedanja in prihodnja tveganja in priložnosti ter iskali rešitve za sodelovanje na svetovni ravni.

Vzporedni svetovna javnomnenjska raziskava in analiza medijev bosta zagotovili statistično reprezentativne podatke. Zbrana mnenja in zamisli bodo predstavljeni svetovnim voditeljem in voditeljicam ter splošno razširjeni.

Za Združene narode bo ZN75 leto poslušanja in učenja. Organizacije ZN, skupine držav in ključni deležniki bodo imeli glavno vlogo pri izvajanju treh ukrepov:

POVEZOVATI LJUDI

ZDRUŽITI RAZLIČNE SKUPINE, ZLASTI TISTE, KI SO POGOSTO PRESLIŠANE, DA BI OBLIKOVALI NOV SVETOVNI DIALOG.

OKREPITI NJIHOVE GLASOVE

ODPRETI KANALE, PREK KATERIH LAHKO LJUDJE GOVORIJO IN SO SLIŠANI!

NAVDIHOVATI UKREPE

SPOROČATI POVRATNE INFORMACIJE TER IZMENJAVATI REŠITVE IN SE ZAVZEMATI ZANJE

TO GRADIVO PRIKAZUJE, KAKO ZAČETI RAZPRAVO.

„Skupaj se lahko od narodov po svetu učimo, kako se bolje soočati s svetovnimi izzivi našega časa.“

Generalni sekretar António Guterres

OZNAČITE V SVOJIH KOLEDARJIH: ČASOVNI OKVIR ZA ZN75

24. OKTOBER 2019

Predstavitev ZN75

2. JANUAR 2020

Uradni začetek

26. JUNIJ 2020

Dan Ustanovne listine ZN

21. SEPTEMBER 2020

Generalna skupščina Združenih narodov 2020

24. OKTOBER 2020

Dan ZN

31. DECEMBER 2020

Uradni zaključek

KORAK 1

POVEZOVATI LJUDI

ZDRUŽITI RAZLIČNE SKUPINE, ZLASTI TISTE, KI SO POGOSTO PRESLIŠANE, DA BI OBLIKOVALI NOV SVETOVNI DIALOG.

Konec leta 2019 so se lahko vsi uradi v državah ZN začeli pripravljati na ZN75. Ni časa za odlašanje: pri oblikovanju naših upov in zamisli za prihodnost bi moralo sodelovati čim več ljudi.

KDO IMA BESEDO?

Pri ZN75 lahko sodeluje vsak. Nekatere splošne kategorije udeležencev vključujejo:

VLADE (NACIONALNE, LOKALNE, REGIONALNE)
OBLIKOVALCE POLITIK, TUDI POSLANCE
MLADE, TUDI V ŠOLAH, NA UNIVERZAH TER V LOKALNIH IN MEDNARODNIH MLADINSKIH GIBANJIH
CIVILNO DRUŽBO, VKLJUČNO Z ZADRUGAMI, SINDIKATI, NEVLADNIMI SKUPINAMI IN DRUŽBENIMI GIBANJI
VEČJA IN MANJŠA PODJETJA V ZASEBNEM SEKTORJU
FUNDACIJE
AKADEMSKE KROGE IN MOŽGANSKE TRUSTE, TUDI NA OBSTOJEČIH RAZISKOVALNIH PODROČJIH
MEDIJE: DIGITALNE, TRADICIONALNE IN DRUŽBENE
SISTEM ZN (URADE IN POSAMEZNIKE)
REGIONALNE ORGANIZACIJE
POSAMEZNIKE
DRUGE POMEMBNE AKTERJE

Vključijo se lahko tisti, ki so kritični do Združenih narodov, pa tudi druge skupine, ki so morda včasih preslišane, na primer ljudje, ki živijo z invalidnostjo, migranti, begunci, notranje razseljene osebe in zagovorniki človekovih pravic. Pomembni so tudi prispevki verskih voditeljev in po potrebi tradicionalnih organov oblasti.

KAKŠNA JE NAŠA ZGODBA?

Na začetku na kratko in prepričljivo odgovorite na naslednja vprašanja:

 • Zakaj se pogovarjamo?
 • Kakšna je vrednost udeležbe?
 • Kakšen bo učinek?
 • Kaj lahko storim?

NEKAJ NASVETOV ZA USPEŠEN DIALOG

 • Opredelite najučinkovitejše kanale za doseganje udeležencev.
 • Odkrito izmenjujte informacije.
 • Odstranite/upravljajte omejitve, ki ovirajo sodelovanje.
 • Po potrebi sprejmite ukrepe za varovanje zaupnosti.
 • Sodelovanje poenostavite in omejite „utrujenost zaradi posvetovanja“, tako da gostite razprave na obstoječih dogodkih ali forumih – naj bo zabavno in družabno!
 • Razmislite o soorganizaciji dialogov s ključnimi nacionalnimi partnerji.
 • Redno pridobivajte in uporabljajte izkušnje.

KORAK 2

OKREPITI GLASOVE

ODPRETI KANALE, PREK KATERIH LAHKO LJUDJE GOVORIJO IN SE POSLUŠAJO!

ZN75 bo kot najobsežnejša svetovna razprava v zgodovini okrepila glasove ljudi na spletu in drugje, v skupnostih, šolah, mestih, upravnih odborih in parlamentih, čezmejno in med generacijsko. Ljudje si na podlagi lastnih izkušenj in stališč predstavljajo scenarije o prihodnosti, pri tem pa bodo iskali rešitve za skupne ukrepe.

KAKO LAHKO SODELUJEM?

Razpravi se lahko pridružite na več načinov, od kampanje družbenih medijev do preproste enominutne ankete in bolj formalne razprave v fokusni skupini.

Nekatere možnosti vključujejo:

Objavite videoposnetke ZN75 na svoji platformi družbenega medija in povabite svoje prijatelje, partnerje in omrežja, naj začnejo pripravljati načrte. Kliknite tukaj za celoten sklop komunikacijskih sredstev in zamisli.

Izpolnite in delite kratko anketo ZN75: beta.un75.online in jo posredujte s kratkim sporočilom SMS, če je na voljo v vaši državi.

Organizirajte neformalno razpravo: te se lahko odvijajo kjer koli. Morda bi bilo priročno, če bi jih povezali z obstoječimi sestanki in konferencami ali s kakšnim bolj družabnim dogodkom, kot so timski dogodek, kosilo ali jutranja kava. Če organizirate sestanek, razmislite o uporabi pretakanja v živo kot enostavnega načina, da udeleženci na različnih lokacijah gledajo, poslušajo in sodelujejo v realnem času.

Klepet na družbenih medijih: na družbenih omrežjih Twitter, Google Hangouts, Facebook itd. objavite preprosta vprašanja in odgovore, ki bodo za veliko ljudi preprosto dosegljivi in jih bodo spodbudili k sodelovanju v razpravi. Klepeti ter vprašanja in odgovori so koristni tudi pri dogodkih v živo.

Razprave na spletu: skupina ZN75 razvija celovito spletno platformo, ki bo gostila in olajševala dialoge z digitalnim moderiranjem. Skupinam držav ZN in deležnikom so za spletne razprave lahko na voljo tudi alternativne digitalne platforme.

Formalne fokusne skupine: njihov namen je oblikovati strožje in bolj strukturirane raziskave, ki bi lahko prispevale k svetovnim ugotovitvam. Če izberete to možnost, bo treba izpolniti podrobnejši obrazec za povratne informacije. Nadaljnje smernice za izvajanje formalnih fokusnih skupin so v Prilogi 1.

OBLIKOVANJE VPRAŠANJ ZA ZAČETEK RAZPRAVE

Kakšen bi bil vaš idealen svet čez 25 let, ob stoti obletnici ZN? Kaj bi bilo drugače od današnjega sveta? Opišite dan v svetu, kakršnega si zamišljate čez 25 let.

 • Kakšno prihodnost želimo ustvariti za naše otroke in vnuke?
 • Kako znanost in tehnologija vplivata na vsakdanje življenje? Ali se vsi ljudje obravnavajo pravično in enako? Kako države medsebojno sodelujejo?
 • Ali menite, da bodo imeli vaši otroci in vnuki manj ali več priložnosti, kot ste jih imeli vi? Ali bodo v boljšem ali slabšem položaju, ko gre na primer za izobraževanje ali zaposlitvene možnosti?
 • Ali menite, da boste vi oziroma bo naslednja generacija bolj ali manj mobilna, socialno, ekonomsko, fizično?
 • Ali pričakujete, da bomo živeli v bolj ali manj zdravem naravnem okolju? Kako bi lahko bilo okolje drugačno?

Izberite eno ali več področij ali dodajte svoje ter se o tem pogovorite v skupini.

 • Podnebne spremembe in okoljska vprašanja (npr. onesnaževanje, krčenje gozdov)
 • Revščina in neenakost
 • Nove tehnologije (npr. družbeni mediji, umetna inteligenca)
 • Demografske spremembe (npr. rast prebivalstva, staranje prebivalstva, migracije, urbanizacija)
 • Varnostne grožnje (npr. oboroženi spopadi, kibernetska vojna, kriminal in nasilje)
 • Usihanje zaupanja med vladami ter med ljudmi in vladami

Kaj moramo storiti zdaj, da bomo prihodnjim generacijam zapustili boljši svet?

 • Kako lahko storite kot posameznik, da ustvarimo svet, kakršnega si želimo? Kaj osebno prispevate za boljši svet?
 • Kdo mora ukrepati za obvladovanje teh trendov? Kakšna bi morala biti vloga vlad? Podjetij? Civilne družbe? Posameznikov? Drugih?
 • Katere oblike ukrepanja in sodelovanja bi bile potrebne na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni? Kakšno vlogo bi lahko pri tem imeli Združeni narodi in druge mednarodne organizacije? Kako se lahko izboljšajo?

NASVETI ZA MODERATORJE

Pri neuradnih razpravah, pa tudi pri bolj strukturiranih fokusnih skupinah, ima moderator odločilno vlogo. Nekatera splošna vodilna načela so:

 • Jasno sporočite, zakaj dialogi potekajo in v katero smer se bo razvijala razprava
 • Spoštujte in omogočajte izmenjavo različnih mnenj
 • Konstruktivno obravnavajte nasprotujoča si stališča in neravnotežja moči
 • Prilagodite se lokalnim potrebam
 • Ocenite posvetovalni pristop
 • Poskrbite za nekakšno evidentiranje in povratne informacije

KAJ POTREBUJETE ZA ZAČETEK

Videoposnetke, poddaje, orodja družbenih medijev, smernice v zvezi z znamčenjem in še več najdete v aplikaciji Trello.

Oglejte si te kratke informativne preglede za osvežitev nekaterih najnujnejših vprašanj skupine ZN75:

S tehnologijami je lahko naš svet pravičnejši, mirnejši in bolj pošten, vendar hkrati ogrožajo zasebnost, omogočajo avtokracijo ter spodbujajo konflikte in neenakost. Čeprav se prihodnje tehnologije morda zdijo grozeče, ni treba, da je tako. Tako kot generacije pred nami imajo vlade, podjetja in posamezniki možnost, da se odločijo, kako izkoristiti nove tehnologije. Sprememba na bolje ali na slabše?

Kliknite tukaj.

Narava konfliktov in nasilja se je od ustanovitve ZN pred 75 leti bistveno spremenila. V konfliktih je sicer manj smrtnih žrtev, vendar trajajo dlje in pogosteje nastajajo med domačimi skupinami kot državami. V nekaterih delih sveta postajajo umori pogostejši, število napadov na podlagi spola pa se povečuje.

Poleg tega je tehnološki napredek privedel do uporabe botov, dronov in pretakanja v živo kot orožje, dogajajo se kibernetski napadi, izsiljevalsko programiranje in vdori v računalniške sisteme. Hkrati je mednarodno sodelovanje pod pritiskom, kar zmanjšuje svetovni potencial za preprečevanje ter reševanje konfliktov in nasilja v vseh oblikah.

Kliknite tukaj.

Svet je dosegel pomemben napredek pri zmanjševanju revščine: v zadnjih treh desetletjih se je več kot milijardi ljudi uspelo izkopati iz skrajne revščine. Vendar se delež dohodka revnejše polovice človeštva v tem obdobju skoraj ni spremenil kljub temu, da se je svetovna gospodarska proizvodnja od leta 1990 več kot potrojila. Neenakost ogroža gospodarski napredek, tako pa se še povečujejo socialne razlike, ki jih povzroča neenakost.

V državah in med državami še vedno obstaja neenakost, ki temelji na dohodku, geografiji, spolu, starosti, etnični pripadnosti, invalidnosti, spolni usmerjenosti, razredu in veri, ter določa dostop, priložnosti in rezultate. V nekaterih delih sveta so te razlike vse bolj izrazite. Medtem se pojavljajo vrzeli na novih področjih, kot je dostop do spletnih in mobilnih tehnologij.

Kliknite tukaj.

Podnebne spremembe so glavna kriza našega časa in se dogajajo še hitreje, kot smo se bali. Vendar pri soočanju s to globalno grožnjo še zdaleč nismo nemočni. Generalni sekretar António Guterres je septembra poudaril, da „je podnebna kriza tekma, ki jo izgubljamo, a hkrati tekma, ki jo lahko dobimo“.

Noben del sveta ni imun na uničujoče posledice podnebnih sprememb. Naraščajoče temperature povečujejo degradacijo okolja, naravne nesreče, skrajne vremenske pojave, negotovo preskrbo s hrano in vodo, gospodarske motnje, konflikte in terorizem. Morska gladina se viša, Arktika se tali, koralni grebeni umirajo, oceani postajajo vse bolj kisli, gozdovi pa gorijo. Jasno je, da sedanje ravnanje ni dovolj dobro. Ker stroški podnebnih sprememb postajajo neskončno visoki, je zdaj čas za odločno skupno ukrepanje.

Kliknite tukaj.

Svetovno prebivalstvo naj bi se povečalo za dve milijardi ljudi, in sicer s sedanjih 7,7 milijarde na 9,7 milijarde leta 2050, nato pa naj bi do konca stoletja doseglo vrhunec s skoraj 11 milijardami, saj se stopnja rodnosti še naprej zmanjšuje. V tem obdobju naj bi svetovno prebivalstvo postalo vse bolj urbano, otrok, mlajših od 5 let, pa bo manj kot oseb, starih 65 let ali več.

Pričakuje se, da bo polovica rasti svetovnega prebivalstva v obdobju do leta 2050 izhajala iz samo devetih držav: Indije, Nigerije, Pakistana, Demokratične republike Kongo, Etiopije, Tanzanije, Indonezije, Egipta in Združenih držav Amerike (v padajočem vrstnem redu glede na rast). Prebivalstvo podsaharske Afrike se bo verjetno podvojilo, prebivalstvo Evrope pa se bo verjetno zmanjšalo.

Medtem pa se ljudje selijo. Delež mednarodnih migrantov v zadnjih dveh desetletjih ostaja približno 3 % svetovnega prebivalstva, njihovo število pa se je od leta 2000 povečalo za več kot polovico. Hkrati se je zaradi dolgotrajnih konfliktov močno povečalo število ljudi, ki so morali zapustiti svoje domove, zaradi podnebnih sprememb in okolja pa bi se lahko še povečalo. Velika večina tokov beguncev in migrantov je usmerjena v države na južni polobli.

Kliknite tukaj.

Da bi se dialogi upoštevali, prosimo, da za vsakega izpolnite obrazec za registracijo, ki je na voljo tudi na našem spletišču UN75.org, s tem pa se bo dodelila edinstvena identifikacijska številka.

KORAK 3

NAVDIHOVATI UKREPE

ZAGOTAVLJATI POVRATNE INFORMACIJE TER IZMENJAVATI REŠITVE IN SE ZAVZEMATI ZANJE

Povezovanje ljudi in krepitev njihovih glasov vodi k osnovnemu cilju: navdihovati ukrepe za boljšo prihodnost. Pričakuje se, da bodo zamisli, porojene v okviru ZN75:

 • podlaga za javno razpravo
 • sprejeli nacionalni in mednarodni nosilci odločitev
 • spodbudile širšo državljansko udeležbo
 • poglobile sodelovanje na svetovni ravni

Vsaka razprava ponuja priložnost za spodbujanje posameznikov, da sprejmejo ukrepe v svojem življenju v skladu s tem, kar so slišali in izvedeli.

Tako formalni kot neformalni dialogi lahko prinesejo spoznanja in dokaze, ki jih lahko uporabijo nacionalne in mednarodne organizacije. Ugotovitve lahko med drugim spodbudijo nove programe, naložbe, partnerstva in kampanje.

Skupina ZN75 pripravlja globalno platformo za ponazoritev ključnih rezultatov razprav.

Zbrana mnenja in zamisli bodo septembra 2020 predstavljeni svetovnim voditeljem in visokim uradnikom ZN na odmevnem dogodku na 75. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. 

DOKUMENTIRANJE DOKAZOV

Z dokumentiranjem dialogov ti postanejo verodostojni, lahko se izmenjujejo na različnih ravneh, ter se zagotavljajo dokazi za ukrepanje. Nekatere značilne oblike dokumentacije vključujejo:

 • podatke o sodelujočih in o tem, kako so bili izbrani
 • relevantne demografske podatke
 • videoposnetke in zvočne posnetke s pričevanji sodelujočih
 • fotografije in/ali zgodbe s posvetovanja
 • podatke o družbenih medijih
 • poročila poročevalcev
 • analitični povzetek s ključnimi ugotovitvami

Za formalne fokusne skupine se z obrazcem za moderatorje omogočita osrednje evidentiranje in analiza informacij. Sodelujoči v razpravah vseh vrst lahko prek moderatorja ali spletnega mesta ZN75 zagotovijo povratne informacije.

POTRJEVANJE REZULTATOV

Z obrazcem za zbiranje povratnih informacij in spletno stranjo ZN75 se bo omogočilo potrjevanje rezultatov in zbiranje predlogov ali pomislekov v zvezi s postopkom.

Potrjevanje ugotovitev lahko vključuje tudi druge preproste ukrepe, kot so izmenjava poročil o sestankih ali rezultatov ankete, ter zahtevanje dodatnih prispevkov. Potrjevanje lahko do neke mere poteka v fokusnih skupinah in na sestankih z uporabo vizualnih metod za takojšnje povratne informacije o tem, kaj pravijo udeleženci.

VSENAVZOČE KOMUNICIRANJE

Privlačna komunikacija bo ključnega pomena v celotnem obdobju ZN75, med posameznimi posvetovanji in v medijih vseh oblik. Vprašanja bodo z obrazi in zgodbami ljudi zares zaživela, kar bo vplivalo na javne razprave, ki lahko spodbudijo ukrepe. Z dokumentiranjem in potrjevanjem dialogov je treba spremljati ljudi, zgodbe in zapise na družbenih medijih, ki bodo najverjetneje dosegli učinek. Sodelujte s skupinami za komuniciranje, da bi kar najbolje izkoristili njihovo moč vplivanja.

Za referenco in za oblikovanje nacionalnih komunikacijskih strategij glejte globalno komunikacijsko strategijo in sredstva za komuniciranje ZN75.